1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

11.12.2021 00:14

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ЗАХИЩЕНОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Іванюк О.Д., магістр, Національний авіаційний університет

Open topic »

11.12.2021 12:00

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Білінець Н.В., магістр кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

08.12.2021 21:36

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бабич К.Ю., студентка, кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва, Центральноукраїнський національний технічний університет

Open topic »

10.12.2021 22:00

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ОБ’ЄКТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк С.В., д.т.н., доцент, кафедра комп'ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Савчук-Баловсяк Г.Д., викладач фізики та астрономії Вищого професійного училища № 3, м. Чернівці

Open topic »

08.12.2021 21:18

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ БОТ-МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Вінчковський Д.М., магістр спеціальності «Комп’ютерні науки», Західноукраїнський національний університет

Open topic »

09.12.2021 19:58

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Глюза А.П., студентка, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки; Гончаренко Д.В., студент, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

09.12.2021 20:04

КІБЕРБЕЗПЕКА ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Глюза А.П., студентка, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки; Гончаренко Д.В., студент, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

10.12.2021 21:01

ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГУ В ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИНОГО НАВЧАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дігай В.С., студент, кафедра інформаційно обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

30.11.2021 23:02

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ВИРОБНИТВА МЕБЛІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дивак О.В., студент, кафедра автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

20.11.2021 19:54

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕЄСТРАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дубук В.І., канд. тех. наук, доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»; Хоменко Ю.В., студентка магістратури, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»; Бєлан М.С., студент магістратури, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

11.12.2021 00:05

СИСТЕМНИЙ МОНІТОР: ПОНЯТТЯ ТА ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дяків Р.І., магістрант, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

10.12.2021 22:57

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ РОЗРОБКИ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕБ-СЕРВІСУ "ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ВЧИТЕЛЯ"

[1. Information systems and technologies]

Author: Заяць Н.А., студентка, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Собчук О.М., к.п.н., доцент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Open topic »

19.11.2021 22:50

ПРОБЛЕМАТИКА ВИТОКУ ДАНИХ ТА ІНСАЙДЕРСЬКИХ АТАК У ХМАРНИХ СХОВИЩАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кадиров Д.С., студент, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації, факультет кібербезпеки, Національний авіаційний університет; Петренко А.Б., студент, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації, факультет кібербезпеки, Національний авіаційний університет; Телющенко В.А., студент, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації, факультет кібербезпеки, Національний авіаційний університет

Open topic »

10.12.2021 23:44

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З COVID-19

[1. Information systems and technologies]

Author: Комар М.П., викладач, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет; Солонинка Р.В., студент, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

10.12.2021 22:49

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВОДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Куриляк П.В., студент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський Національний університет імені Лесі Українки; Плясун А.М., студент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський Національний університет імені Лесі Українки; Собчук О.М., к.п.н., доцент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський Національний університет імені Лесі Українки

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024