1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

07.12.2021 21:12

DHCP SNOOPING ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Самойленко Є.О., студент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

07.12.2021 21:15

ОПТИЧНЕ ВОЛОКНО. ЙОГО ПОБУДОВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Самойленко Є.О., студент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

07.12.2021 21:19

ОГЛЯД ТИПІВ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Самойленко Є.О., студент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

10.12.2021 21:27

ІНТЕГРАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКИХ ВЕБДОДАТКІВ В CMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Самусь Є.І., старший викладач, кафедра комп’ютерних систем та мереж, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Кучак В.В., магістр, кафедра комп’ютерних систем та мереж, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Open topic »

08.12.2021 20:49

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Стефаник В.В., бакалавр, факультет автоматизації і інформаційних технологій, Київський національний університет будівництва та архітектури

Open topic »

10.12.2021 22:29

РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЛУЧЕННЯ ЗНАНЬ З ДАНИХ ПРОДАЖУ ВИДАНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У WEB-СИСТЕМІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Столяров О.В., студент 2 курсу магістратури, кафедра системотехніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

07.12.2021 21:01

ОСОБЛИВОСТІ ТА РІЗНИЦЯ LAN, MAN ТА WAN МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Тихомиров В.І., студент, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

07.12.2021 21:08

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА LAN, MAN ТА WAN МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Тихомиров В.І., студент, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

10.12.2021 21:33

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТУР ВЕБ-ДОДАТКІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ШВИДКОДІЇ ГЕНЕРУВАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА

[1. Information systems and technologies]

Author: Чабан С.В., студент, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 73)

Date of conference

08 грудня 2022

Remaining time to start conference 4

Give topic

Сonferences

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 72)
15-11-2022

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 73)
08-12-2022