2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

11.05.2022 19:34

МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Андрушків Роман Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

Open topic »

11.05.2022 17:46

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Григорчук Анастасія Юріївна, здобувачка фахової передвищої освіти Вінницького технічного фахового коледжу, місто Вінниця

Open topic »

11.05.2022 19:15

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Григорчук Анастасія Юріївна, здобувачка фахової передвищої освіти Вінницького технічного фахового коледжу, місто Вінниця

Open topic »

20.04.2022 18:12

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Дідківський Андрій Олександрович, аспірант, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

13.05.2022 13:37

ОПОДАТКУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: Дудка Анастасія Андріївна, здобувач вищої освіти економічного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Арсоєва Заліна Таймуразівна, здобувач вищої освіти економічного факультету Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Open topic »

09.05.2022 18:55

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПАРФУМЕРНИХ ЗАСОБІВ

[2. Economic sciences]

Author: Калюжна Анастасія Ігорівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Галько Світлана Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

09.05.2022 19:28

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

[2. Economic sciences]

Author: Колеснікова Анастасія Геннадіївна, магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Open topic »

30.04.2022 22:35

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК БАЗОВИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Приймак Євгеній Олександрович, здобувач вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Донецький національний університет імені Василя Стуса

Open topic »

05.05.2022 22:29

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Сидорчук Дарія Сергіївна, здобувач вищої освіти, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

16.04.2022 20:42

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Лісовий Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту державного фінансового контролю та аналізу, Державний Податковий Університет, м.Ірпінь; Томша Ауріка Олегівна, здобувач другого (магістерського) рівня, Державний Податковий Університет, м.Ірпінь

Open topic »

13.05.2022 12:31

НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Мацелюх Христина Богданівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

22.04.2022 19:01

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА В РЕГІОНІ

[2. Economic sciences]

Author: Мельник Маріанна Василівна, студентка Вінницького технічного фахового коледжу

Open topic »

22.04.2022 19:45

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНI ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж, мiсто Вінниця

Open topic »

22.04.2022 19:58

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА МІСЦЕВИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж, місто Вінниця

Open topic »

16.04.2022 22:45

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

[2. Economic sciences]

Author: Мискін Юрій Ігоревич, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики, Державний податковий університет, м. Ірпінь; Томша Ауріка Олегівна, здобувач другого (магістерського) рівня, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024