3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

09.11.2023 12:45

DEVELOPMENT OF INTELLIGENT CONTROL MODELS FOR INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS IN ENERGY EFFICIENT SYSTEMS

[3. Technical sciences]

Author: Artem Savieliev, PhD, Odesa Polytechnic National University, Odesa

Open topic »

07.11.2023 18:04

EMISJA SIARKI I TLENKÓW WANADU PODCZAS SPALANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW PALIW

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Sheleshei, kandydat nauk technicznych, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego,Kijów; Inna Bednarska, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Irina Olymenko, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Mykhailo Mentii, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów

Open topic »

07.11.2023 17:51

ANALIZA ILOŚCIOWYCH CHARAKTERYSTYK EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I TERMICZNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PALIWA

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Sheleshei, kandydat nauk technicznych, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego,Kijów; Inna Bednarska, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Irina Rakuta, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Rostyslav Myagkyi, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Vasyl Korniychuk, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów

Open topic »

07.11.2023 19:13

BUDOWA NOMOGRAMÓW DO OBLICZANIA TLENKÓW AZOTU

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Sheleshei, kandydat nauk technicznych, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego,Kijów; Inna Bednarska, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Khrystyna Matusevych, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów

Open topic »

07.11.2023 18:30

EMISJE TLENKÓW SIARKI ZE SPALANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW PALIWA

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Sheleshei, kandydat nauk technicznych, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego,Kijów; Inna Bednarska, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Taras Oliferuk, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów; Andriy Stepanchenko, KPI nazwany na cześć Ihora Sikorskiego, Kijów

Open topic »

31.10.2023 16:41

STUDY OF THE INFLUENCE OF DIELECTRIC COATING ON THE RADIATION CHARACTERISTICS OF AN ANTENNA ARRAY

[3. Technical sciences]

Author: Valeriy Ivanovich Magro, PhD, associate professor, Dnipro University of Technology, Dnipro; Valentin Mykhailovych Morozov, PhD, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Open topic »

08.11.2023 15:27

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ШЕСТЕРЕННИХ НАСОСІВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

[3. Technical sciences]

Author: Березовський Андрій Олександрович, магістрант кафедри автомобільного транспорту та логістики, Національний університет «Одеська політехніка», Одеса

Open topic »

09.11.2023 23:36

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ У СИМУЛЯТОРІ MULTISIM

[3. Technical sciences]

Author: Божко Костянтин Михайлович, кандидат технічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ; Зубко Роман Анатолійович, кандидат технічних наук, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м.Київ

Open topic »

18.10.2023 14:50

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЧИННИКІВ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ НКТ

[3. Technical sciences]

Author: Василишин Віталій Ярославович, кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ; Василишин Юлія, студент інституту інженерної механіки та робототехніки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

09.11.2023 17:05

ПРИСТРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДЯНОЇ ПАРИ

[3. Technical sciences]

Author: Верига Андрій Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці; Шилов Андрій Вікторович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці; Руснак Дмитро Іванович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

Open topic »

24.10.2023 01:20

РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

[3. Technical sciences]

Author: Гальона Інеса Іванівна, кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, місто Київ; Махлай Анастасія, студентка магістратури, Національний транспортний університет, місто Київ

Open topic »

06.11.2023 09:13

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ У СКЛАДІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ РУХУ АВТОНОМНОГО НЕНАСЕЛЕНОГО ПІДВОДНОГО АПАРАТУ

[3. Technical sciences]

Author: Грудініна Ганна Сергіївна, кандидат технічних наук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Open topic »

08.11.2023 19:05

ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ МУЛЬТИКОПТЕРОМ НА ГНУЧКОМУ ПІДВІСІ З АВТОМАТИЧНИМ ГАСІННЯМ КОЛИВАНЬ

[3. Technical sciences]

Author: Жукевич Аркадій Борисович, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м.Харків, Україна; Жукевич Олександр Аркадійович, студент магістратури, Харківський національний університет радіоелектроніки, м,Харків, Україна

Open topic »

10.11.2023 07:38

ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ГОЛОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Запорожець Олександр Сергійович, магістрант кафедри автомобільного транспорту та логістики, Національний університет «Одеська політехніка»

Open topic »

22.10.2023 19:23

УДОСКОНАЛЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

[3. Technical sciences]

Author: Кімстач Олег Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв; Малащенко Валерій Віталійович, студент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024