2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

16.01.2024 16:35

MANAGEMENT OF ELECTRIC VEHICLE PRODUCTION DEVELOPMENT AND ECONOMIC DECARBONIZATION

[2. Economic sciences]

Author: S. Kharin, Doctor of Engineering, Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro

Open topic »

30.12.2023 19:12

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Євтушенко Артур Миколайович, магістрант, Сумський національний аграрний університет

Open topic »

11.01.2024 23:32

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Горбашевська Марина Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, Маріупольський державний університет, м.Київ

Open topic »

09.01.2024 14:46

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА НА БАЗІ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ МІСТА ЛУЦЬКА

[2. Economic sciences]

Author: Жадько Оксана Андріївна, аспірант, асистент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Федонюк Віталіна Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Федонюк Микола Ананійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Open topic »

16.01.2024 15:55

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕХНОЛОГІЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Зубова Віталіна Вікторівна, старший викладач закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Open topic »

09.01.2024 15:24

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РЕПРОДУКЦІЇ ХУРМИ ГІБРИДНОЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Козлова Ольга Павлівна, доктор філософії, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Open topic »

17.01.2024 22:20

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINIAN COMPANIES DURING WAR

[2. Economic sciences]

Author: Краснянський Даніель, магістрант, Міжнародний університет фінансів

Open topic »

30.12.2023 18:59

КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС ЯК КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

[2. Economic sciences]

Author: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Сердюк Владислав Володимирович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

09.01.2024 14:19

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БЕЗПЕКУ КРАЇН

[2. Economic sciences]

Author: Синейко Андрій Віталійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Маріупольський державний університет, м. Київ; Балабанова Наталя Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент, Маріупольський державний університет, м. Київ

Open topic »

16.01.2024 14:59

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Терлецька Оксана Василівна, кандидат географічних наук, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів

Open topic »

17.01.2024 14:07

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

[2. Economic sciences]

Author: Тихий Олексій Геннадійович, аспірант кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

09.01.2024 13:56

ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДУМОВИ ПОВОЄННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Ушакова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут; Оліфірук Алла Василівна, здобувач освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ІІІ курс, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут

Open topic »

16.01.2024 16:42

ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ПОШКОДЖЕНОГО ТА ЗРУЙНОВАНОГО МАЙНА В БУДІВНИЦТВІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Economic sciences]

Author: Шевців Любов Юліанівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Діхтярук Дарина Степанівна, студентка, Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

18.01.2024 13:32

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Шульга Анастасія Андріївна, студентка кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024