1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

06.09.2022 19:03

DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PROCESS’ AUTOMATION SCHEME

[1. Information systems and technologies]

Author: Abramova Alla, PhD, associated professor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Skladannyy Denys, PhD, associated professor National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

21.09.2022 14:15

RESEARCH ON COOPERATIVE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF WELDING SAFETY TRAINING SYSTEM PROJECT BASED ON VIRTUAL REALITY

[1. Information systems and technologies]

Author: Li Haixia, master student at Department for Information-Computing Systems and Control, West Ukrainian National University, Ternopil

Open topic »

23.09.2022 13:10

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

[1. Information systems and technologies]

Author: Бондарчук Віталіна Олександрівна, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця

Open topic »

19.09.2022 21:30

FACIAL RECOGNITION USING PYTHON OPENCV

[1. Information systems and technologies]

Author: Бровіна Оксана Іванівна, студент, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг; Іосіпов Роман Костянтинович, студент, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Open topic »

22.09.2022 13:11

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ ТОВАРУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТПЛЕЙСУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Владимиров Яким Дмитрович, магістр, Національний Технічний Університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

12.09.2022 12:04

МЕТОДИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО ВЕБ-РЕСУРСУ ЗГІДНО ДО GDPR

[1. Information systems and technologies]

Author: Драгоєв Денис Михайлович, студент 2 курсу магістратури, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Open topic »

19.08.2022 13:27

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РУХОМ МОБІЛЬНОГО «S-BOT» В МІСЬКИХ УМОВАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Думчиков Артем Петрович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

22.09.2022 13:23

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ ІНФІКУВАННЯ ВІРУСАМИ-ВИМАГАЧАМИ В ACTIVE DIRECTORY

[1. Information systems and technologies]

Author: Журавчак Даниїл Юрійович, аспірант, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів; Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів; Опанович Максим Юрійович, аспірант, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів; Піскозуб Андріян Збіґнєвич, кандидат технічних наук, доцент, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів

Open topic »

19.08.2022 13:18

МОДЕЛЬ ПАТРУЛЮВАННЯ В МІСЬКИХ УМОВАХ «S-BOTS» - SYSTEMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Кім Андрій Валерійович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

24.09.2022 18:34

REACT-REDUX ‒ STATE-МЕНЕДЖЕР ДЛЯ REACT JS

[1. Information systems and technologies]

Author: Кіш Віктор Вікторович, студент, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Йовбак Ніка Ігорівна, студентка, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Open topic »

23.09.2022 12:32

ПОРІВНЯННЯ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ ТА XGBOOST МОДЕЛЕЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЧАСОВИХ РЯДІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кормиш Елеонора Едуардівна, бакалавр, кафедра комп'ютерних наук, Чернівецький національний університет, Інститут фізико-технічних і комп'ютерних наук

Open topic »

19.08.2022 13:08

БАГАТОАГЕНТНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОРІЄНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОСТІ «S-BOTS» - SYSTEMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Кравець Владислав Євгенович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

14.09.2022 19:17

ПОКРАЩЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙРОМЕРЕЖНИХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДАМИ СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Криворучко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, професор, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Костюк Юлія Володимирівна, здобувач PhD спец. 122 «Комп’ютерні науки», Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Степашкіна Катерина Володимирівна, здобувач PhD спец. 122 «Комп’ютерні науки», Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

21.09.2022 11:47

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

[1. Information systems and technologies]

Author: Легошина Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, викладач, Прилуцький технічний фаховий коледж, м. Прилуки

Open topic »

21.09.2022 20:56

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ АКТИВАЦІЇ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лихошерстов Дмитро Олександрович, аспірант кафедри конструювання електронно обчислювальної апаратури, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Лебедев Денис Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструювання електронно обчислювальної апаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024