1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

04.02.2022 17:23

МЕТОДИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Андрющенко Т.Ю., старший викладач кафедри комп’ютерних систем та технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Open topic »

09.01.2022 21:43

КОНКУРЕНТНИЙ ДОСТУП У ТАБЛИЧНИХ БЛОКУВАННЯХ MYSQL: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Грибовський А.П., студент 3 курсу, групи ПЗ-19-2, факультету прикладної математики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

08.02.2022 18:48

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Хар К.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

08.02.2022 15:25

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова

Open topic »

01.02.2022 21:17

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

[1. Information systems and technologies]

Author: Мєрка О.І., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж; Мєрка М.В., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Open topic »

21.12.2021 19:22

РОЗУМНІ КОНТРАКТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

[1. Information systems and technologies]

Author: Перевозова І.В., д.е.н, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ; Федорів Р.В., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

19.01.2022 09:30

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ - ІНСТРУМЕНТ ЧИ ЗАГРОЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ?

[1. Information systems and technologies]

Author: Слатвінська В.М., викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет

Open topic »

20.01.2022 22:14

МЕТОД ОТБРАКОВКИ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Софронова М.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра вищої математики, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», м. Харків

Open topic »

25.01.2022 19:44

ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ RFM ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАТОРІВ ТЕНДЕРІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Старих О.Ю., студент, Західноукраїнський національний університет; Биковий П.Є., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, доцент кафедри, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

10.02.2022 14:03

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Чугуєва О.О., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Мельничук С.В., д. ф.-м. н., професор, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Воробець Г.І., к.ф.-м.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024