1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

04.02.2022 17:23

МЕТОДИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Андрющенко Т.Ю., старший викладач кафедри комп’ютерних систем та технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Open topic »

09.01.2022 21:43

КОНКУРЕНТНИЙ ДОСТУП У ТАБЛИЧНИХ БЛОКУВАННЯХ MYSQL: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Грибовський А.П., студент 3 курсу, групи ПЗ-19-2, факультету прикладної математики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

08.02.2022 18:48

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Хар К.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

08.02.2022 15:25

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова

Open topic »

01.02.2022 21:17

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

[1. Information systems and technologies]

Author: Мєрка О.І., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж; Мєрка М.В., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Open topic »

21.12.2021 19:22

РОЗУМНІ КОНТРАКТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

[1. Information systems and technologies]

Author: Перевозова І.В., д.е.н, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ; Федорів Р.В., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

19.01.2022 09:30

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ - ІНСТРУМЕНТ ЧИ ЗАГРОЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ?

[1. Information systems and technologies]

Author: Слатвінська В.М., викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет

Open topic »

20.01.2022 22:14

МЕТОД ОТБРАКОВКИ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Софронова М.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра вищої математики, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», м. Харків

Open topic »

25.01.2022 19:44

ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ RFM ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАТОРІВ ТЕНДЕРІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Старих О.Ю., студент, Західноукраїнський національний університет; Биковий П.Є., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, доцент кафедри, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

10.02.2022 14:03

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Чугуєва О.О., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Мельничук С.В., д. ф.-м. н., професор, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Воробець Г.І., к.ф.-м.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)

Date of conference

11 жовтня 2023

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 79)
06-07-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 80)
19-09-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023