1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

09.04.2024 14:11

COMPARISON OF AGILE AND WATERFALL PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

[1. Information systems and technologies]

Author: Anna Radoutska, student, Kharkiv National University of Radio Electronics

Open topic »

12.04.2024 06:57

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Гриник Назар Михайлович, аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

12.04.2024 06:39

БІЛАТЕРАЛЬНА ФІЛЬТРАЦІЯ ЦИФРОВИХ Х-ПРОМЕНЕВИХ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Яковлєв Сергій Валентинович, аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

09.04.2024 13:56

КОМБІНОВАНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бачало Роман Степанович, студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Open topic »

12.04.2024 08:26

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗУМНИМ БУДИНКОМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Безручак Станіслав Ілліч, студент, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

12.04.2024 11:20

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ ВІДЕОДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА

[1. Information systems and technologies]

Author: Бернась Зеновій Борисович, студент магістр кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль

Open topic »

12.04.2024 10:36

ПРОЦЕС BIM, ІНТЕГРОВАНИЙ З ГІС, ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Виноградов Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (Харків); Альошечкіна Тетяна Миколаївна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (Харків)

Open topic »

09.04.2024 13:41

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

[1. Information systems and technologies]

Author: Гальчинський Леонід Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

14.04.2024 09:59

ПРОГРАМНО-АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМЛЕКСУ ЗАХИСТУ АУДІОІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гресь Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Косован Василь Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри математичного моделювання, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

10.04.2024 15:47

РОЗРОБКА САЙТУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дворянніков Сергій Олександрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Сопронюк Тетяна Миколаївна, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

28.03.2024 14:26

ВИКОРИСТАННЯ РЕГРЕСИВНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Доманський Валентин Юрійович, аспірант, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Комар Мирослав Петрович, доктор технічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

10.04.2024 15:39

ЦИФРОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лакуста Дмитро Васильович, студент, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

09.04.2024 16:02

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лянга Сергій Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

28.03.2024 14:02

РОЗВИТОК М’ЯКИХ НАВИЧОК ІТ-ФАХІВЦЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ»

[1. Information systems and technologies]

Author: Михайлюк Ірина Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Мурава Ольга Ігорівна, студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

12.04.2024 13:26

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ IoT-СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ ARDUINO

[1. Information systems and technologies]

Author: Попович Андрій Олегович, студент магістратури, Чернівецький Національний університет, Чернівці

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024