2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

05.09.2021 21:52

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Іванова М.О., к. е. н., доцент, кафедра підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

05.09.2021 22:10

БІТКОІН, НОВА ХВИЛЯ ЗЛЕТУ

[2. Economic sciences]

Author: Батракова Т.І., к. е. н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; Тагірова О.В., Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Open topic »

05.09.2021 21:48

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СОЦМЕРЕЖАХ

[2. Economic sciences]

Author: Гріщенко А.Р., студент, Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

05.09.2021 21:50

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[2. Economic sciences]

Author: Дуріхіна О.В., аспірантка, кафедра комерційної діяльності і логістики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Open topic »

05.09.2021 22:01

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Курганська Ю.В., студентка 2 курсу (магістр), група ХарМоГРС19-1з, кафедра «Туризму і готельного господарства», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

05.09.2021 22:08

"СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА" ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ В ДЕРЖАВІ

[2. Economic sciences]

Author: Мямлін В.В., докт. техн. наук., с.н.с., професор, кафедра «Вагони та вагонне господарство», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Open topic »

05.09.2021 22:13

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ВЕКТОР ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Таранич А.В., канд. екон. наук, доцент, кафедра маркетингу, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Таранич О.В., канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

05.09.2021 22:19

ХЕДЖУВАННЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Якимець Д.В., студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024