1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

15.02.2024 17:19

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING

[1. Information systems and technologies]

Author: Dmytro Saus-Kachanov, undergraduate student, Department of information and measurement technologies, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

15.02.2024 12:21

UNIFIED FRAMEWORK FOR FINANCIAL DATA TABLE STRUCTURE RECOGNITION AND PARSING

[1. Information systems and technologies]

Author: Pavlo Prokhorov, PhD student, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi; Oleh Pavliuchenko, PhD student, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi; Dmytro Hanzhelo, PhD student, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi; Yuri Dobrovolsky, Dr. Tech. Sciences, Prof. of department of software of computer systems, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

Open topic »

05.02.2024 13:12

ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ АКУСТИЧНИХ КАНАЛІВ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Іщенко Руслан Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний транспортний університет, м. Київ; Німич Іван Олександрович, студент 4-го курсу, Національний транспортний університет, м. Київ

Open topic »

07.02.2024 13:04

ВПЛИВ КІБЕРАТАК НА БІЗНЕС ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

[1. Information systems and technologies]

Author: Боднар Владислав Романович, cтудент, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна; Шабала Євгенія Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Open topic »

12.02.2024 14:05

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПОШУКУ МЕНТОРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В ІТ СФЕРІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бубній Данило Юрійович, магістрант, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Open topic »

15.02.2024 11:49

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гаджун Ірина Олександрівна, аспірантка кафедри Економіка та менеджмент, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Open topic »

15.02.2024 11:01

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ ХМАРНИХ ПОСЛУГ: ПОРІВНЯННЯ ТА ПЕРЕВАГИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гобир Лідія Мирославівна, асистент кафедри інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна; Ваврик Тетяна Олександрівна, асистент кафедри інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Open topic »

21.02.2024 21:31

ТЬЮТОРСТВО – ТЕХНОЛОГІЧНА ІННОВАЦІЯ З ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ

[1. Information systems and technologies]

Author: Губіна Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

Open topic »

07.02.2024 12:50

МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СПОРТКОМПЛЕКСУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дубук Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Ковальчук Юрій Дмитрович, студент магістратури, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

05.02.2024 13:47

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА

[1. Information systems and technologies]

Author: Козак Марія Михайлівна, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна; Пацула Ірина Несторівна, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна

Open topic »

16.02.2024 13:27

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кравченко Лариса Олексіївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий економічний коледж Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана»

Open topic »

07.02.2024 13:32

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФРЕЙМВОРКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Курій Євгеній Олегович, асистент кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів; Опірський Іван Романович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

26.01.2024 15:01

ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ З УРАХУВАННЯМ ВЕБ-ДОСТУПНОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лукашук Микола Миколайович, аспірант, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна; Зозуля Юлія Олександрівна, аспірант, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

Open topic »

15.02.2024 11:21

БІОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО АВТЕНТИФІКАЦІЇ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Нємкова Олена Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», Львів; Чура Назар Русланович, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», Львів

Open topic »

26.01.2024 09:11

ЩОДО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ САЙТУ ЗАМОВЛЕНЬ ДЛЯ ВЗУТТЄВОГО МАГАЗИНУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Прокоп Ілля Володимирович, студент, факультет інформаційних технологій та кібербезпеки, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024