1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

17.10.2022 13:41

IMPLEMENTATION THE CONTROL OF VENTILATION SYSTEM ON THE SIEMENS CLIMATIX CONTROLLER

[1. Information systems and technologies]

Author: Plashykhin Sergii, PhD, associate professor, National Technical University of Ukraine"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Skladannyy Denys, PhD, associate professor, National Technical University of Ukraine"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Zaporozhets Julia, PhD, National Technical University of Ukraine"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

17.10.2022 22:33

ОГЛЯД ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Безпала Ольга Василівна, кандидат географічних наук, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Open topic »

19.10.2022 18:58

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

[1. Information systems and technologies]

Author: Бубнов Ігор Васильович, кандидат історичних наук, доцент, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Open topic »

17.10.2022 13:55

ПОБУДОВА ТА НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ: ПЕРЦЕПТРОН

[1. Information systems and technologies]

Author: Григорак Ілона Анатоліївна, студентка, кафедра програмного забезпечення, Національний Університет «Львівська Політехніка», м. Львів

Open topic »

19.10.2022 19:03

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЗАСОБАХ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дьяченко Євгеній Богданович, студент, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

19.10.2022 18:39

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ХМАРНИХ ПОСЛУГ

[1. Information systems and technologies]

Author: Закаляк Роман Федорович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

19.10.2022 19:13

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ СКЛАДНИХ ТЕКСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Калабуха Дмитро Владиславович, студент, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

11.10.2022 17:37

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКОМЕНДОВАНОГО МІСЦЯ РОБОТИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ НАВИКІВ КАНДИДАТА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Клакович Ксенія Романівна, студентка, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Open topic »

19.10.2022 20:50

БАЛІСТИЧНИЙ ОБЧИСЛЮВАЧ НА БАЗІ ПЛІС

[1. Information systems and technologies]

Author: Ковальов Микола Олександрович, кандидат технічних наук, Національний технічний уні-верситет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

18.10.2022 12:08

ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ЕМОЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Юрій Вікторович, викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса; Корбан Ганна Володимирівна, викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса

Open topic »

17.10.2022 22:01

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кушнір Роман Віталійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Алексєєва Ліліана Ілліодорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Open topic »

19.10.2022 22:29

РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ “DESIGN DOGGY 2.0” ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА РОБОТИ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мерцало Ірина Ігорівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Клакович Леся Миронівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прогамування, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

17.10.2022 14:04

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВЕБСАЙТУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Могильська Марія Богданівна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

17.10.2022 22:09

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИТУАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Поконечі Вадим Ігорович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кравченко Ганна Олексіївна, викладач вищої категорії, Чернівецький транспортний фаховий коледж

Open topic »

17.10.2022 21:40

ВАЖЛИВІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Полотай Орест Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)

Date of conference

07 грудня 2023

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 82)
09-11-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)
07-12-2023