2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

10.11.2021 21:49

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF CHINA’S SPORTS INFRASTRUCTURE FROM THE PERSPECTIVE OF GEO-ECONOMY

[2. Economic sciences]

Author: Medvid V., Doctor of Economics, Professor, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University; Zhijiang Yu, PhD student of management, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University

Open topic »

11.11.2021 20:16

LOGISTICS PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Savchenko D., student of International economic relations, Sumy State University

Open topic »

13.11.2021 10:11

RESEARCH ON THE ORGANIZATION MECHANISM OF CHINESE UNIVERSITY SPORTS ACTIVITIES

[2. Economic sciences]

Author: Slavkova Olena, Ph. D., Professor, Public management and administration departmen, Sumy National Agrarian University; Zongxi Li, Ph. D. student of study of the specialty "Management", Sumy National Agrarian University, Henan Institute of Science and Technology

Open topic »

03.11.2021 20:28

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Басенко Д.П., слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет

Open topic »

08.11.2021 23:14

ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛІКОВИХ РИЗИКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Захорольська А.С., викладач Відокремленого структурного підрозділу Фахового коледжу харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету

Open topic »

11.11.2021 21:58

ПЕРЕЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Карачевцева А.Д., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Open topic »

08.11.2021 23:35

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

[2. Economic sciences]

Author: Кобзар К.В., студент, ННІ фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Open topic »

06.11.2021 10:23

СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ФОРМИ СПІВПРАЦІ, БАГАТОСТОРОННЯ СПІВПРАЦЯ

[2. Economic sciences]

Author: Ковтуник І.І., к.геогр.н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи природничо-економічного факультету, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Open topic »

11.11.2021 21:39

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ У СВІТІ

[2. Economic sciences]

Author: Кононенко А.Ю., слухач магістратури, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Open topic »

11.11.2021 22:34

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Волощук С.П., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ;

Open topic »

11.11.2021 22:38

МІСЦЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

[2. Economic sciences]

Author: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Дутчак І., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

09.11.2021 22:53

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Сальникова Т.В., к.е.н., доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів; Моня Н.В., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

08.11.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ

[2. Economic sciences]

Author: Чучкевич Д.Ю., студентка 3 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну

Open topic »

03.11.2021 20:54

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Open topic »

03.11.2021 20:43

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024