2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

10.11.2021 21:49

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF CHINA’S SPORTS INFRASTRUCTURE FROM THE PERSPECTIVE OF GEO-ECONOMY

[2. Економічні науки]

Автор: Medvid V., Doctor of Economics, Professor, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University; Zhijiang Yu, PhD student of management, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University

Відкрити тези доповіді »

11.11.2021 20:16

LOGISTICS PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN UKRAINE

[2. Економічні науки]

Автор: Savchenko D., student of International economic relations, Sumy State University

Відкрити тези доповіді »

13.11.2021 10:11

RESEARCH ON THE ORGANIZATION MECHANISM OF CHINESE UNIVERSITY SPORTS ACTIVITIES

[2. Економічні науки]

Автор: Slavkova Olena, Ph. D., Professor, Public management and administration departmen, Sumy National Agrarian University; Zongxi Li, Ph. D. student of study of the specialty "Management", Sumy National Agrarian University, Henan Institute of Science and Technology

Відкрити тези доповіді »

03.11.2021 20:28

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Басенко Д.П., слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

08.11.2021 23:14

ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛІКОВИХ РИЗИКІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Захорольська А.С., викладач Відокремленого структурного підрозділу Фахового коледжу харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету

Відкрити тези доповіді »

11.11.2021 21:58

ПЕРЕЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Карачевцева А.Д., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

08.11.2021 23:35

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

[2. Економічні науки]

Автор: Кобзар К.В., студент, ННІ фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

06.11.2021 10:23

СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ФОРМИ СПІВПРАЦІ, БАГАТОСТОРОННЯ СПІВПРАЦЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Ковтуник І.І., к.геогр.н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи природничо-економічного факультету, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Відкрити тези доповіді »

11.11.2021 21:39

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ У СВІТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Кононенко А.Ю., слухач магістратури, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

11.11.2021 22:34

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[2. Економічні науки]

Автор: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Волощук С.П., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ;

Відкрити тези доповіді »

11.11.2021 22:38

МІСЦЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

[2. Економічні науки]

Автор: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Дутчак І., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

09.11.2021 22:53

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Сальникова Т.В., к.е.н., доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів; Моня Н.В., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

08.11.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Чучкевич Д.Ю., студентка 3 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну

Відкрити тези доповіді »

03.11.2021 20:54

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Економічні науки]

Автор: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

03.11.2021 20:43

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 20

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024