1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

09.10.2023 19:50

AUTOMATED ATTENDANCE SYSTEMS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Andriy Topolskiy, PhD student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; Yevhen Palamarchuk, Cand. Sc. (Technology), Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Відкрити тези доповіді »

09.10.2023 14:46

ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF THE MILITARY

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Olena Ivanova, Associate Professor, PhD, State University of Trade and Economics, Kyiv, Masaryk University, Brno

Відкрити тези доповіді »

08.10.2023 20:25

ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКИ NEUROKIT2 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНОМАЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЕКГ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Антосяк Павло Павлович, кандидат фізико-математичних наук, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород; Самусь Василь Михайлович, аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород; Самусь Євгенія Іванівна, старший викладач, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 18:39

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Артюх Владислав Анатолійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 18:50

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Арутюнян Георгій Володимирович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

10.10.2023 20:59

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бєляєва Олена Павлівна, кандидат наук з державного управління, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Кравченко Андрій Валерійович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Ніколаєнко Леонід Анатолійович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Холод Олександр Борисович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

12.10.2023 00:15

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бєляєва Олена Павлівна, кандидат наук з державного управління, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

02.10.2023 17:42

РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯСКРАВОСТІ ВІДЕОДАНИХ У СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Білозерський Владислав Олександрович, аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Білоус Олександр Олександрович, студент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 18:58

ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВУЗУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Василенко Артем Віталійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 19:07

РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВУЗІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Високос Сергій Михайлович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

09.10.2023 15:14

ЗАСТОСУВАННЯ NLP В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ АНАЛІЗУ КОНТЕКСТУ В СИСТЕМАХ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Денесяк Олександр Іванович, аспірант, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; Паламарчук Євген Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Відкрити тези доповіді »

15.10.2023 00:36

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кирстя Вадим Васильович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

11.10.2023 02:38

МАШИННІ МЕТОДИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕС АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кисельов Владислав Віталійович, аспірант, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; Ковтун В’ячеслав Васильович, доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Відкрити тези доповіді »

11.10.2023 22:47

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА МЕТОДІВ ЇХ СТВОРЕННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Копішинська Олена Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Уткін Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Литвиненко Владислав Анатолійович, магістрант, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Відкрити тези доповіді »

11.10.2023 21:56

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛЮЧІВ ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Копішинська Олена Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Хоменко Світлана Олегівна, магістрант, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтавa

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024