1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

04.02.2022 17:23

МЕТОДИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Андрющенко Т.Ю., старший викладач кафедри комп’ютерних систем та технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Відкрити тези доповіді »

09.01.2022 21:43

КОНКУРЕНТНИЙ ДОСТУП У ТАБЛИЧНИХ БЛОКУВАННЯХ MYSQL: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Грибовський А.П., студент 3 курсу, групи ПЗ-19-2, факультету прикладної математики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 18:48

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Хар К.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 15:25

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова

Відкрити тези доповіді »

01.02.2022 21:17

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мєрка О.І., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж; Мєрка М.В., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Відкрити тези доповіді »

21.12.2021 19:22

РОЗУМНІ КОНТРАКТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Перевозова І.В., д.е.н, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ; Федорів Р.В., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

19.01.2022 09:30

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ - ІНСТРУМЕНТ ЧИ ЗАГРОЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ?

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Слатвінська В.М., викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

20.01.2022 22:14

МЕТОД ОТБРАКОВКИ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Софронова М.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра вищої математики, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», м. Харків

Відкрити тези доповіді »

25.01.2022 19:44

ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ RFM ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАТОРІВ ТЕНДЕРІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Старих О.Ю., студент, Західноукраїнський національний університет; Биковий П.Є., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, доцент кафедри, Західноукраїнський національний університет

Відкрити тези доповіді »

10.02.2022 14:03

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Чугуєва О.О., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Мельничук С.В., д. ф.-м. н., професор, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Воробець Г.І., к.ф.-м.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 22

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024