2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

05.07.2023 23:22

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Іванюк Ольга Миколаївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 13:17

ГАРМОНІЗАЦІЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

[2. Економічні науки]

Автор: Вдовіна Інеса Олексіївна, старший викладач кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Славкова Алла Аркадіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

05.07.2023 23:08

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Економічні науки]

Автор: Гудима Лілія Олегівна, аспірантка, Національна академія управління, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

01.07.2023 19:06

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Гук О. В., кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Фомюк О. В., студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 08:26

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ВІДНОСИН НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Дон Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцентка кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 16:45

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Економічні науки]

Автор: Ковальчук Вадим Ігорович, студент I курсу магістратури, Вінницький Західноукраїнський національний університет економіки

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 08:40

ОЗЕРА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ

[2. Економічні науки]

Автор: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 14:08

ЛОГІСТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Копосов Олександр Денисович, студент 4 курсу факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

21.06.2023 17:13

ВИДИ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Балан Аліна Антонівна, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 09:50

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Економічні науки]

Автор: Кравець Марія Дмитрівна, бакалавр, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

08.07.2023 16:43

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Максименко Жанна Василівна, старший викладач кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

21.06.2023 17:00

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Масалітін Ярослав Анатолійович, студент, Сумський державний університет; Яценко Валерій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 16:07

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет; Москаль Павло Євгенович, студент, Поліський національний університет

Відкрити тези доповіді »

01.07.2023 08:33

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Паламарчук Яна Анатоліївна, здобувач вищої освіти факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

29.06.2023 19:15

АНАЛІЗ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄС

[2. Економічні науки]

Автор: Параца Олександр Олександрович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Національний авіаційний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)

Термін подання матеріалів

12 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 11

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
12-03-2024