ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ

08.07.2023 16:43

[2. Економічні науки]

Автор: Максименко Жанна Василівна, старший викладач кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет, м. КиївЕфективність управління суб’єктом господарювання залежить від ступеня відповідності парадигми управління сучасним умовам інноваційного розвитку країни. Дестабілізуючі зовнішні фактори стримують інноваційний розвиток підприємницьких структур. Зберегти фінансово-економічну стабільність підприємницьких структур допомагають основні напрямки менеджменту: антикризове управління, оптимізаційний та стратегічний менеджмент.

Менеджменту підприємницької діяльності присвячено наукові дослідження Головач К[1].,Захарової Н.Ю.[2], Чандлера А.[3], Янчук В.[4], але, слід зазначити, що певне коло проблем: концептуального, методологічного та методичного характеру потребує подальшого розвитку.

У сучасних умовах особливої актуальності набувають наукові доробки основоположника стратегічного менеджменту Альфреда Де Чандлера[3], який описує переваги процесно-орієнтованого підходу та недоліки структурно-функціонального. Згідно з другою концепцією, кожен співробітник вирішує певне коло завдань, але при цьому мало хто націлений на досягнення кінцевого результату компанії. 

Наведені дослідження підтверджують важливість розвитку не лише людського капіталу, а й соціального (взаємозв’язку між структурними підрозділами), які сприяють ефективному управлінню організацією.

Процесний підхід  це сучасна концепція антикризового менеджменту, яка відкриває можливості для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Процесно-орієнтована концепція передбачає поєднання інструментів управління та ІТ-інструментів. Ефективне антикризове управління  здійснюється за допомогою використання сучасних інформаційних систем: AllFusion Process Modeler, STATISTICA 8.0, BalansedScoreCard.

Визначимо основні завдання антикризового менеджменту підприємницьких структур: діагностика бізнесу, оцінка фінансового стану підприємства, вивчення постачальників сировини, антикризовий маркетинг, управління персоналом.

Антикризовий фінансово-економічний менеджмент проходить кілька етапів:

1.Діагностика річної фінансової звітності підприємства та встановлення причин його неплатоспроможності. 

2.Визначення цілей та завдання антикризового управління.

3.Складання бізнес-плану та термінів його виконання.

4.Розробка та впровадження заходів з ліквідації фінансової кризи на підприємстві. 

Отже, cистема антикризового менеджменту спрямована на профілактику виникнення криз та негативних явищ на підприємстві, а також проведення процесів реорганізації та ліквідації підприємства у рамках нормативно-правових інститутів.

Література

1. Головач К.С. Формування механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах: дис. к. е. н. : 08.00.04/ Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2016. 249с.

2. Захарова Н. Ю. Основи антикризового управління на підприємстві в умовах невизначеності URL: http://surl.li/iwddu

3. Chandler A.D. Strategy and Structure: Chapter in History of Industrial Enterprises. Cambridge, Mass, MIT Press, 1962

4. V. Yanchu Аnti-crisis management by agricultural enterprises URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/5MTBuY7PkSqTMiJ0jr62.pdfCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення