ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

29.06.2023 19:45

[2. Економічні науки]

Автор: Саблук Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д. К. Заболотного, м. Вінниця


Постановка проблеми: Історія демократичної освіти в Україні є досить давньою і бере свій початок від демократичних революцій, що прокотилися Європою у 1848-1849 роках, які призвели до появи численних організацій громадянської освіти. До розпаду Радянського Союзу значна частина громадянської освіти в Україні забезпечувалася такими установами, як дитячі садки, школи, професійно-технічні училища та університети, де молодим людям викладали псевдонауковий комуністичний світогляд. Однак з роками ця догматична, некритична і половинчаста радянська громадянська освіта залишила глибокі рубці в суспільстві. Щоб подолати наслідки, українське суспільство має прокласти шлях від комунізму до загальнолюдських цінностей, від класової ненависті до "золотого правила" або морального кодексу цивілізованого світу.

Події кінця 2013-початку 2014 років і подальший хід української політичної історії показують силу політичного невігластва громадян і політиків, і є лише один спосіб уникнути небезпеки політичного саботажу: Освіта-це виховання, навчання, інформування та необхідне практичне застосування знань і навичок у повсякденному житті кожного громадянина.

Ключові слова: демократія, громадянська освіта, громадянське суспільство, волонтерство.

Виклад основного матеріалу Термін "громадянська освіта" трактується по-різному: як підготовка до громадянства[1], навчання демократичним навичкам[2] та правова освіта[3]. Це розмаїття не обмежується Україною, про що свідчить поширеність тієї чи іншої моделі громадянської освіти в багатьох країнах світу.

В "Експертній оцінці проекту Концепції громадянської освіти і виховання в Україні" (2012) зазначається, що "неможливо за один крок вирішити проблеми, пов'язані зі складними механізмами співіснування різних людей, різних суспільств, різних груп, етнічних, релігійних, політичних та економічних спільнот і навіть країн" [3]. Як бачимо, ця теза не втратила своєї актуальності для нашої країни й донині. Концепція актуальності публічної освіти в Україні була розроблена групою українських науковців та освітян в рамках масштабного проекту "Освіта для демократії в Україні", який є частиною Трансатлантичної програми підтримки громадянського суспільства, що підтримується урядом США та державами-членами ЄС. Проект має на меті сприяти впровадженню демократичної освіти в середніх школах України. Цей документ має на меті окреслити концептуальні засади системи громадянської освіти в Україні (мету, завдання, основні принципи, зміст, форми, методи та засоби реалізації) для розгляду та обговорення освітянами та всіма зацікавленими сторонами. Концепція громадянської освітив Україні має стати основою для розробки відповідних системна всіх рівнях освітнього процесу. [Основною нормативно-правовою базою для впровадження громадянської освіти є Конституція України. Конституція аналізує багатовікову історію державотворення в Україні на основі здійснення права на самовизначення Українського народу та всіх інших народів і проголошує, що Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава, що людина, її життя і здоров'я, гідність і честь є непорушними, а безпека-найвищою соціальною цінністю країни [4].

Важливість громадянської освіти в Україні полягає в тому, що формування демократичного громадянства є актуальним завданням для всіх розвинених країн, особливо для країн, які переживають соціально-політичну трансформацію. Метою громадянської освіти є формування особистості, якій притаманна демократична громадянська культура, розуміння взаємозв'язку між індивідуальними свободами, правами людини та громадянськими обов'язками, підготовка до компетентної участі в житті суспільства. [10]. Така освіта включає в себе надання громадянських знань, розвиток навичок і виховання чеснот, необхідних для життя в демократичному суспільстві. Громадянська освіта як широка освітня діяльність може здійснюватися у формі окремих курсів, додавання елементів громадянської освіти до існуючих шкільних предметів, організації шкільного життя, позакласних заходів, позашкільних заходів на основі демократії тощо [12].

У громадянській освіті пріоритет має надаватися активним методам (дебати, рольові ігри, мозкові штурми тощо), які заохочують творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципах багатосторонньої взаємодії.

Висновок: Громадянська освіта має ґрунтуватися на принципах гуманізму, демократії, зв'язку з практикою, акценту на позитивній соціальній дії, безперервності та сталості, міждисциплінарності, культурної релевантності, мультикультуралізму та плюралізму. Розвиток громадянської освіти в Україні потребує системи, що включає навчальні заклади, сім'ю, громадські організації, асоціації, засоби масової інформації та інші соціальні інститути. Розвиток цієї системи потребує включення питань формування громадянської культури до науково-дослідницьких програм і планів освітніх та наукових установ, розробки відповідних навчальних курсів і методичних матеріалів, підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, широкого залучення громадських організацій та батьківської громадськості. [8]

Список літератури:

1. Бакка Т. В. Шкільний курс. Громадянська освіта: основи демократії та методи його навчання / Т. В. Бакка, Т. В. Ладиченко, Л. В. Марголіна та ін. – К. : Основа, 2009. –С. 254.

2. Громадянська освіта в Україні. Семінар. Київ 2 жовтня 2001 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:// www.wilsoncenter.org/sites/default/files/2001_10_02.pdf //.

3. Громадянська освіта: теорія і методика навчання [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: https://ippo.edu.te.ua/ files/gromad_osvita/resursy/08_grom_osvita teorija_metodyka.pdf. 

4. Закон України «Про освіту» від 10.08.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2rada. gov.ua/lows/show/1060-12; Закон України «Про загальну середню освіту» від 10.08.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.zakon2rada.gov.ua/lows/show/ 651-14; «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.old.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455. pdf. – 

5.Інститут громадянської освіти НаУКМА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukma.edu.ua/index.php/ science/tsentri-ta-laboratoriji/institut-gromadyanskoji-osviti. 

6. Інститут проблем виховання НАПН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipv.org.ua/publikatcii/ posibnyky.html. 

7. Концепція громадянської освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.khpg.org/index.php?id=976003974.

8. Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки No 3745/981/538/49 від 27 жовтня 2009 р. «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.osvita.ua/ligsilation/other/5397/.

9. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України No 1243 від 31.10.2011 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.ua/ligsilation/Ser_osv/24565/. 

10.Організація Волонтер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.volunteer.kiev.ua/pages/13-shkola_volonterv. 

11. Постанова Президії Академії педагогічних наук України «Про затвердження Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» від 19 квітня 2000 р. No 1-7/4-49 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.osvita.irpin .com /viddil/v4/d1.htm. 

12. Проект «Громадянська освіта – Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/ technol/273/.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення