2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

23.09.2022 15:07

FEATURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT USING MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES

[2. Економічні науки]

Автор: Boboshko А.О., Student of National Aviation University, Kyiv; Simakhova А.О., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Business Analytics and Digital Economy, National Aviation University

Відкрити тези доповіді »

24.09.2022 18:18

ЩОДО СПІВПРАЦІ ІНТЕРНЕТ ІНДУСТРІЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ

[2. Економічні науки]

Автор: Архипова Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

06.09.2022 17:54

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Білий Денис Іванович, аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

24.09.2022 15:47

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Басок Алла Миколаївна, аспірантка кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

01.09.2022 14:57

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Ганіч Світлана Сергіївна, студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ

Відкрити тези доповіді »

23.09.2022 21:23

ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ НА РИНКУ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Дусь Юлія Юріївна, магістрант, “Комерційна діяльність та логістика”, ДВНЗ “Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана”

Відкрити тези доповіді »

28.07.2022 19:06

МІСЦЕ ТУРИЗМУ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи природничо-економічного факультету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Відкрити тези доповіді »

21.09.2022 13:36

ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Конюшенко Тетяна Юріївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

19.09.2022 21:17

АУТСОРСІНГ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРУВАННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Міга Володимира Казимирівна, кандидат економічних наук, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»»

Відкрити тези доповіді »

05.08.2022 21:28

ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

[2. Економічні науки]

Автор: Мамишев Андрій Валентинович, кандидат наук з державного управління, завідувач відділу державного фінансового контролю Відділення методології бухгалтерського обліку та фінансового контролю Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

06.09.2022 19:33

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Піхняк Тетяна Андріївна, кандидатка економічних наук, доцентка, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький; Гудзь Вікторія Сергіївна, здобувачка вищої освіти, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький

Відкрити тези доповіді »

24.09.2022 18:52

ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Перевозова І.В., доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Обельницька Х. В., кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Корнійчук О.А., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

23.09.2022 20:56

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Рибіна Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Корольов Андрій Владиславович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

24.09.2022 18:24

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Сас Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, Федеральний інститут Парана, місто Курітіба, Бразилія

Відкрити тези доповіді »

24.09.2022 18:29

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛЯННЯ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

[2. Економічні науки]

Автор: Сторожук Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 20

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024