ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

04.07.2023 09:50

[2. Економічні науки]

Автор: Кравець Марія Дмитрівна, бакалавр, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький


Система логістичного забезпечення авіаційної діяльності підприємства може функціонувати як незалежна система або входити до складу більш високорівневої системи. Конфігурація елементів кожної підсистеми логістичного забезпечення авіаційної діяльності підприємства різноманітна і залежить від конкретної організації системи.

Наукові засади логістичного управління базуються на теорії управління та методології управління. Сучасна теорія логістики концептуально ґрунтується на чотирьох методологіях: системному аналізі, кібернетичному підході, дослідженні операцій та прогностиці. [1]

Методологія логістичного управління включає такі підходи: системний підхід, програмно-цільовий підхід, проектний підхід, маркетинговий підхід, орієнтований на споживача, кібернетичний підхід, інформаційний підхід, гуманістичний підхід, інтеграційний підхід, мережевий підхід. Ці підходи враховують пріоритети, засоби управління, обмеження, критерії та інші аспекти управління логістикою.

Крім цього, для логістичного управління можуть використовуватися такі підходи: лінійне програмування, теорія черг, імітаційне моделювання, експертні оцінки, транспортні матриці, теорія управління запасами, мережні моделі, математична оптимізація, методи прогнозування споживання.

Для успішної реалізації методології логістичного управління важливо враховувати такі наукові та теоретичні засади: математику, економічну кібернетику, технічну кібернетику, системний аналіз, проектне управління, прогностику, загальний менеджмент та інші. [2]

Функціональні галузі сучасного логістичного управління включають: закупівельну логістику, виробничу логістику, розподільчу логістику, транспортну логістику, логістику запасів, логістику складування, логістику сервісу та інформаційну логістику.

У розвитку теорії та практики управління важливу роль відіграють чотири основні підходи: підхід з виділенням різних шкіл управління, процесний підхід, системний підхід та ситуаційний підхід. До наукових шкіл логістичного управління, що мають прямий вплив на управління логістикою, відносять школу наукового управління, адміністративну (класичну) школу, школу людських стосунків та поведінкових наук.

Школа наукового управління тісно пов'язана з дослідженнями Ф. У. Тейлора, Л. Гілбрета та Г. Гантта. Ф. Тейлор рекомендував дотримуватися таких принципів управління: науковий підхід до вивчення кожної задачі, ретельний відбір працівників та навчання їх раціональним методам виконання роботи, забезпечення робочих місць необхідними ресурсами для виконання роботи та стимулювання досягнення виробничих завдань. [3]

Класична школа управління, також відома як адміністративна школа (1920-1950 рр.), зосереджувалась на питаннях ефективності виробництва. А. Файоль поділив всі операції, що відбуваються на підприємствах, на шість груп: технічні операції (виробництво, обробка), комерційні операції (купівля, продаж), фінансові операції (залучення та розпорядження ресурсами), страхові операції (страхування та безпека майна та осіб) ), облікові операції (бухгалтерія, статистика тощо) та адміністративні операції (планування, організація, керівництво, координація, контроль).

Одним із недоліків школи наукового управління та класичної школи було їхнє недостатнє розуміння ролі та значення людського чинника. Ці недоліки були вирішені школою людських стосунків, основоположником якої був Е. Мейо. Вона реалізувала нове прагнення менеджменту розглядати шкірну організацію як соціальну систему.

Література 

1. Бойко Є. О. Логістичне управління підприємством – запорука його конкурентоспроможності / Є. О. Бойко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rtpp.com.ua/news/2014/02/19/5/3089.html.

2. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учеб. 3-е изд / И. Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ 2002 – 501 с.

3. Методологія управління і її компоненти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onlymyfacts.in.ua/economy312.html.

__________________________________________________________________________

Науковий керівник: Cереда Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Льотна академія Національного Авіаційного Університету

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення