НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ

05.07.2023 23:22

[2. Економічні науки]

Автор: Іванюк Ольга Миколаївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ


Розвиток економіки України в умовах сучасного середовища передбачає підвищення ефективності фінансового моніторингу розподілу та використання державних ресурсів, та відіграє першочергову роль у процесі зменшення витрат в державному секторі та зменшення нецільового використання наявних коштів бюджетними установами. Саме тому контроль і аналіз виконання кошторису наразі є важливими засобами вирішення проблем, які виникають у даній сфері.[1].

Також, аналіз виконання кошторису є складовою частиною комплексного економічного аналізу фінансової та господарської діяльності бюджетної установи. У вивчених мною наукових публікаціях немає єдиного підходу щодо методики аналізу виконання кошторису. Підсумовуючи матеріали наукових публікацій вчених, можна виділити такі напрями аналізу виконання кошторису:

1.Аналіз динаміки та структури доходів і видатків бюджетних коштів;

2.Аналіз виконання плану асигнувань по загальному фонду;

3.Аналіз виконання плану надходжень і видатків по спеціальному фонду;

4.Аналіз руху коштів загального та спеціального фонду бюджету;

5.Факторний аналіз доходів і видатків як по загальному, так і по спеціальному фонду.

Практичне значення аналізу надходжень та витрачання коштів по загальному і спеціальному фондах зумовлюється тим, що з його застосуванням здійснюється моніторинг за правильністю їх утворення, а також можна визначити резерви щодо зміцнення матеріально-технічної бази бюджетної установи та додаткових джерел фінансових ресурсів. Аналіз виконання кошторису по загальному фонду передбачає наступні етапи: аналіз касових та фактичних видатків по загальному фонду за функціональною, а також економічною класифікацією видатків, проведення параметричного аналізу виконання кошторису бюджетної установи та здійснення прогнозного аналізу виконання кошторису [2]. 

Для виконання різних видів аналізу використовуються наступні методичні прийоми економічного аналізу, а саме: горизонтальний та вертикальний аналіз, трендовий аналіз, аналіз за коефіцієнтами, детермінований фактичний аналіз із використанням методів абсолютних і відносних різниць, а також ланцюгових підстановок, порівняльний аналіз, маржинальний аналіз, балансовий метод. Важливим є формування уніфікованої моделі щодо аналізу виконання кошторису із врахуванням наявних наукових розробок, а також передового міжнародного досвіду. [2]. 

Оцінка ефективності програм при виконанні державного бюджету передбачає проведення моніторингу та контролю за їх виконанням. Моніторинг виконання бюджетної програми включає відстеження на систематичній основі результатів виконання заходів бюджетної програми, а також досягнення результативних показників кожної х бюджетних програм [3].

Список використаних джерел

1.Бюджетний кодекс України : Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення 25.06.2023).

2.Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ від 28.02.2002 № 228-2002-п (Редакція станом на 09.11.2019) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п (дата звернення 25.06.2019).

3.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 p., № 996-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 25.06.2023).

______________________________________________________________________

Науковий керівник: Цятковська Олена Віталіївна, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення