2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

10.11.2021 21:49

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF CHINA’S SPORTS INFRASTRUCTURE FROM THE PERSPECTIVE OF GEO-ECONOMY

[2. Экономические науки]

Автор: Medvid V., Doctor of Economics, Professor, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University; Zhijiang Yu, PhD student of management, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University

Открыть тезы доклада »

11.11.2021 20:16

LOGISTICS PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN UKRAINE

[2. Экономические науки]

Автор: Savchenko D., student of International economic relations, Sumy State University

Открыть тезы доклада »

13.11.2021 10:11

RESEARCH ON THE ORGANIZATION MECHANISM OF CHINESE UNIVERSITY SPORTS ACTIVITIES

[2. Экономические науки]

Автор: Slavkova Olena, Ph. D., Professor, Public management and administration departmen, Sumy National Agrarian University; Zongxi Li, Ph. D. student of study of the specialty "Management", Sumy National Agrarian University, Henan Institute of Science and Technology

Открыть тезы доклада »

03.11.2021 20:28

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Басенко Д.П., слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет

Открыть тезы доклада »

08.11.2021 23:14

ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛІКОВИХ РИЗИКІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Захорольська А.С., викладач Відокремленого структурного підрозділу Фахового коледжу харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету

Открыть тезы доклада »

11.11.2021 21:58

ПЕРЕЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Карачевцева А.Д., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Открыть тезы доклада »

08.11.2021 23:35

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

[2. Экономические науки]

Автор: Кобзар К.В., студент, ННІ фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Открыть тезы доклада »

06.11.2021 10:23

СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ФОРМИ СПІВПРАЦІ, БАГАТОСТОРОННЯ СПІВПРАЦЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Ковтуник І.І., к.геогр.н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи природничо-економічного факультету, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Открыть тезы доклада »

11.11.2021 21:39

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ У СВІТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Кононенко А.Ю., слухач магістратури, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Открыть тезы доклада »

11.11.2021 22:34

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[2. Экономические науки]

Автор: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Волощук С.П., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ;

Открыть тезы доклада »

11.11.2021 22:38

МІСЦЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

[2. Экономические науки]

Автор: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Дутчак І., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Открыть тезы доклада »

09.11.2021 22:53

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Сальникова Т.В., к.е.н., доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів; Моня Н.В., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів

Открыть тезы доклада »

08.11.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Чучкевич Д.Ю., студентка 3 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну

Открыть тезы доклада »

03.11.2021 20:54

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Экономические науки]

Автор: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Открыть тезы доклада »

03.11.2021 20:43

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Экономические науки]

Автор: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024