2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

24.10.2023 01:06

IMPORTANCE AND RELEVANCE OF ESG REPORTING DURING THE WAR IN UKRAINE

[2. Экономические науки]

Автор: Alina Pavlivna Yaroshyna, Postgraduate of the Department of Accounting and Taxation, Sumy State University, Sumy

Открыть тезы доклада »

09.11.2023 15:23

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF FINANCIAL MONITORING IN UKRAINE

[2. Экономические науки]

Автор: Lolita Bieluhina, Master`s student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Открыть тезы доклада »

18.10.2023 19:50

TAX PLANNING IN THE SECURITY OF BUSINESS

[2. Экономические науки]

Автор: Tetiana Mykolaivna Kravchenko, Master`s student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Открыть тезы доклада »

09.11.2023 19:08

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА СПОНСОРУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

[2. Экономические науки]

Автор: Бєлугіна Лоліта Дмитрівна, здобувачка магістерського рівня вищої освіти, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Открыть тезы доклада »

31.10.2023 19:21

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Экономические науки]

Автор: Беба Богдан Олександрович, студент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

07.11.2023 19:35

ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ КАДРІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Экономические науки]

Автор: Гевлич Лариса Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця; Андрощук Маргарита Василівна, магістр, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця

Открыть тезы доклада »

25.10.2023 00:33

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Экономические науки]

Автор: Гельман Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління персоналом та маркетингу, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя; Курченко Микита Михайлович, бакалавр спеціальності економіка, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя

Открыть тезы доклада »

09.11.2023 12:33

ОСОБЛИВОСТІ УМОВ УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

[2. Экономические науки]

Автор: Губін Кирил Григорович, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Открыть тезы доклада »

04.11.2023 18:24

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА ПОБУДОВА КОНКУРЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕЮ СУПЕРМАРКЕТІВ «СІЛЬПО»

[2. Экономические науки]

Автор: Доброштан Марина Олександрівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

10.11.2023 08:11

ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Экономические науки]

Автор: Ковальчук Владислава Романівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

09.11.2023 15:43

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Козаченко Юлія Сергіївна, магістрантка кафедри туризму та готельно-рестранного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну; Тонких Олексій Григорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-рестранного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

Открыть тезы доклада »

08.11.2023 21:38

ВПЛИВ ПОСТІЙНИХ ТА ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

[2. Экономические науки]

Автор: Кришан Олексій Федорович, кандидат економічних наук, Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; Шаповал Людмила Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Открыть тезы доклада »

08.11.2023 20:17

УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Лінькова Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Открыть тезы доклада »

22.10.2023 18:43

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Мінченко Ірина Михайлівна, здобувач магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

08.11.2023 11:24

РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Экономические науки]

Автор: Михайлишин Василь Васильович, аспірант, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024