1. Информационные системы и технологии - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

1. Информационные системы и технологии

07.10.2021 22:12

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Бабаков Р.М., к.т.н., доцент, кафедра інформаційних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Открыть тезы доклада »

07.10.2021 22:18

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ КОЛЕКЦІЇ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР ЛЮДИНИ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Броварник В.В., к.ф.-м.н., доцент, Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАНУ

Открыть тезы доклада »

07.10.2021 22:22

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Витвицька О.М., к.е.н., доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Шегда Л.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Открыть тезы доклада »

21.10.2021 23:29

АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Гамалій В.Ф., д.ф.-м.н., професор, кафедра цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Тарасюк А.М., аспірант, асистент, кафедра цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

20.10.2021 23:35

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Губіна С.І., к.п.н., доцент, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Губиліт Н.І., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Ярова Л.В., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Открыть тезы доклада »

20.10.2021 23:39

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ МАСКИ НА ОБЛИЧЧЯХ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Деревянчук О.В., к.ф.-м.н., доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Открыть тезы доклада »

20.10.2021 23:41

ОГЛЯД CMS СИСТЕМИ WORDPRESS У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ САЙТІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дмитрик Т.Б., асистент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Открыть тезы доклада »

20.10.2021 23:51

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дмитрик Т.Б., асистент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Сторож Я.Б., к.т.н., ТОВ «ТехАудитСервіс»

Открыть тезы доклада »

21.10.2021 23:20

РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Фрей Н.В., студент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Открыть тезы доклада »

21.10.2021 23:22

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Мацегора Ю.С., асистент, кафедра медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

Открыть тезы доклада »

21.10.2021 23:26

ОПИС ВИКОРИСТАННЯ TAG-ХЕЛПЕРІВ У ПРОЕКТІ ASP.NET CORE ПО ТИПУ WEB APPLICATION (MODEL-VIEW-CONTROLLER)

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Самойлов В.В., бакалавр, студент, кафедра інформатики і кібернетики, Мелітопольський державний педагогічний університет, м. Мелітополь

Открыть тезы доклада »

21.10.2021 23:32

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Тащук О.Ю., к.ф.-м.н., ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Открыть тезы доклада »

21.10.2021 23:35

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЬ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Томаш В.В., к.п.н., кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024