3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

10.12.2021 20:40

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Гапак Р.М., бакалавр, студент, кафедра міського будівництва та господарства, Ужгородський національний університет

Open topic »

06.12.2021 20:29

ANDROID-ДОДАТОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ

[3. Technical sciences]

Author: Калинович В.О., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, ІФТКН, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

12.12.2021 22:32

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТОРЦЕВИХ ДЕЙДВУДНИХ УЩІЛЬНЕНЬ І ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СУДНАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін, Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Open topic »

09.12.2021 20:41

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ

[3. Technical sciences]

Author: Переясловець М.С., студент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології, Харківський національний університет радіоелектроніки; Шматко С.В., студент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

10.12.2021 20:43

КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Рябець І.В., бакалавр, студент, кафедра міського будівництва та господарства, Ужгородський національний університет

Open topic »

10.12.2021 22:11

ВЗАЄМОДІЯ КОЛЕСА ТРАКТОРА З ГРУНТОМ

[3. Technical sciences]

Author: Спірін А.В., к.т.н., доцент, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»; Кучковський С.М., викладач, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»

Open topic »

10.12.2021 22:14

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ

[3. Technical sciences]

Author: Спірін А.В., к.т.н., доцент, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»; Сєріков А.В., викладач, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»

Open topic »

08.12.2021 21:30

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТЕРМОСВЕРДЛІННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Тарасенко К.А., студент, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки; Скляров М.В., студент, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки; Жарікова І.В., доцент, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Open topic »

07.12.2021 21:41

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНЕВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ

[3. Technical sciences]

Author: Шолудько К.А., студент 4 курсу, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024