2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

03.09.2021 22:03

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, ЯК СКЛАДОВОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Дуброва Н.П., канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро; Колєсов В.С., магістрант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро; Таранова Ю.А., магістрант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро;

Open topic »

03.09.2021 22:15

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ, СПОСОБИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ ЄС

[2. Economic sciences]

Author: Лисяк О.М., аспірант, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

Open topic »

03.09.2021 22:17

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Надейко М.М., аспірант, кафедра економіки та підприємництва, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Open topic »

03.09.2021 22:20

К. СКІННЕР ПРО ЧОТИРИ ЗМІНИ (ЕПОХИ) В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Петасюк О.І., канд. істор. наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України, історичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

03.09.2021 22:22

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Федуняк І.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024