3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

12.10.2021 23:46

AIR QUALITY MONITOR DM72T IN MEASUREMENTS OF PM2,5 AND PM10 DUST CONCENTRATION

[3. Technical sciences]

Author: Bozhko K.M., PhD, Assistant professor, Department of Information and Measuring Technologies, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Morozova I.V., graduate student, Department of Information and Measuring Technologies, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Kirilenko E.A., student, Department of Information and Measuring Technologies, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

23.09.2021 21:34

АНАЛІЗ РОБОТИ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВАНТАЖНИХ ТРЮМІВ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплин Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

Open topic »

04.10.2021 21:12

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

[3. Technical sciences]

Author: Мартинюк Р.Т., к.т.н., доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

12.10.2021 22:26

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

[3. Technical sciences]

Author: Семенова А.М., кафедра управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Open topic »

11.10.2021 20:59

ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ РОТАЦІЙНИХ БОРІН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

[3. Technical sciences]

Author: Теслюк Г.В., к.т.н., доцент, кафедра тракторів і сільськогосподарських машин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро; Харченко В.О., магістрант, кафедра тракторів і сільськогосподарських машин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024