3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

12.10.2021 23:46

AIR QUALITY MONITOR DM72T IN MEASUREMENTS OF PM2,5 AND PM10 DUST CONCENTRATION

[3. Technical sciences]

Author: Bozhko K.M., PhD, Assistant professor, Department of Information and Measuring Technologies, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Morozova I.V., graduate student, Department of Information and Measuring Technologies, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Kirilenko E.A., student, Department of Information and Measuring Technologies, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

23.09.2021 21:34

АНАЛІЗ РОБОТИ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВАНТАЖНИХ ТРЮМІВ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплин Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

Open topic »

04.10.2021 21:12

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

[3. Technical sciences]

Author: Мартинюк Р.Т., к.т.н., доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

12.10.2021 22:26

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

[3. Technical sciences]

Author: Семенова А.М., кафедра управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Open topic »

11.10.2021 20:59

ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ РОТАЦІЙНИХ БОРІН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

[3. Technical sciences]

Author: Теслюк Г.В., к.т.н., доцент, кафедра тракторів і сільськогосподарських машин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро; Харченко В.О., магістрант, кафедра тракторів і сільськогосподарських машин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024