2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

15.05.2024 18:48

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Баранов Даниїл Євгенович, студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Open topic »

13.05.2024 17:41

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗНИЖЕННЯ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бойко Руслан Васильович, кандидат технічних наук, с.н.с, начальник науково-дослідного відділу, Національний університет оборони України, м. Київ

Open topic »

07.05.2024 14:20

ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Гадзало Надія Михайлівна, аспірантка, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

Open topic »

29.04.2024 15:57

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНДЕКСУ КРЕДИТНИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ТА РОЗДРІБНОГО КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Глазунов Анатолій Олегович, аспірант 4-го року навчання, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м.Київ

Open topic »

13.05.2024 15:41

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

[2. Economic sciences]

Author: Головньов Віталій Ігорович, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

14.05.2024 15:16

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «НАШ СЕРВІС»

[2. Economic sciences]

Author: Закревська Єлизавета Валентинівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

07.05.2024 13:31

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Захорольська Алла Сергіївна, ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету», м. Кам’янське

Open topic »

07.05.2024 13:55

ФОРМУЛА БРЕНДУ ДЛЯ ТОВ «ПРОБІОГАРД»

[2. Economic sciences]

Author: Куртгьоз Поліна Сергіївна, студентка, Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

Open topic »

09.05.2024 14:51

ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ З ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ

[2. Economic sciences]

Author: Левчук Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Національний університет оборони України, м. Київ

Open topic »

16.05.2024 16:02

ТУРИЗМ І ВІЙНА В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

[2. Economic sciences]

Author: Онофрійчук Марія Сергіївна, студентка, Держаний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.05.2024 18:20

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ

[2. Economic sciences]

Author: Онофрійчук Олег Анатолійович, доктор філософії, провідний науковий співробітник, Національний університет оборони України, м. Київ

Open topic »

13.05.2024 12:57

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТД ЦСВ»)

[2. Economic sciences]

Author: Розіт Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків; Деомідова Марія Дмитрівна, здобувач вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків

Open topic »

30.04.2024 13:22

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НЕРУХОМОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Тимкович Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Іздебський Володимир Ярославович, магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024