СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

04.12.2022 17:37

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса; Витяганець Інна Миколаївна, здобувач вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса


Підприємництво в економіці країни має власну специфіку й, відповідно, потенціал розвитку в залежності від продуктової спеціалізації, рівня інтегрованості в місцеву економіку, фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення господарювання тощо. Отже, дослідження стану реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва доцільно здійснювати на основі комплексного підходу [1, с.83].

У сучасних умовах розвиток малого підприємництва є результатом реалізації довгострокових та короткострокових економічних намірів його власників або наслідком впливу непередбачених умов середовища діяльності. Наявність позитивних та негативних чинників впливу на діяльність малого підприємства вплинула на формування як нових тенденцій, так і появи нових статусних змін у стані малого підприємництва в економіці країни. 

Стратегічний аналіз потенціалу малого підприємництва можна умовно розділити на два блоки: аналіз чинників формування та чинників реалізації потенціалу. Для проведення аналізу виявлено групи факторів, які відповідають основним чинникам впливу на розвиток малого підприємництва за даними аналізу його поточного стану. Блок стратегічного аналізу чинників формування малого підприємництва передбачає виявлення сильних і слабких сторін та встановлення їх стійкості, оскільки це необхідно для визначення стратегічних пріоритетів та подальшої ефективної розробки стратегії. 

До сильних сторін та можливостей малого підприємництва запропоновано віднести ті, які зберігають позитивну тенденцію відповідних показників протягом досліджуваного періоду. До слабких сторін та загроз буде віднесено ті, які, навпаки, зберігають негативну тенденцію відповідних показників протягом досліджуваного періоду. В матриці SWOT-аналізу представлено отриманий перелік сильних і слабких сторін, можливостей і загроз (рис. 1).

Рис. 1. Матриця SWOT-аналізу чинників формування та реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва

Джерело: побудовано автором

Визначені можливості та загрози для малого підприємництва пропонується вважати чинниками реалізації потенціалу розвитку, оскільки ці фактори створюють умови ефективного функціонування або можливого руйнування бізнесу.

Виявлені аспекти позитивного й негативного впливу, тенденції формування та реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва України дозволяють узагальнити певні передумови: необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування бізнесу, створення дистанційної платформи доступу до інноваційних та цифрових інструментів ведення бізнесу, реалізація державних та міжнародних програм з підтримки МП, стимулювання розвитку мікропідприємництва та  самозайнятості населення, переміщення бізнесу на територію відносно безпечних регіонів, забезпечення стійкого доходу в МП за рахунок реалізації продукції, на яку є високий попит.

Список літератури

1. Марченко В.М., Харитоненко Д.В. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». №19. 2021. С. 82-88.

2. Фонд розвитку підприємництва. Програми кредитування для підприємництва. (2022). URL: https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv

3. Business Ombudsman Council. Системний звіт «Великі проблеми малого бізнесу». (2020). URL: https://boi.org.ua/publications/systemicreports/1271-sistemnij-zv-t-velik-problemi-malogo-b-znesu/
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення