БАНКІВСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

БАНКІВСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

13.12.2022 22:28

[2. Економічні науки]

Автор: Бабич Ліна Олегівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми


Банківський інжиніринг як економічне поняття відображає процес проектування, розробки та практичної реалізації конкурентоспроможних інноваційних банківських інструментів, продуктів та бізнес-процесів. З точки зору практичної діяльності, банківський інжиніринг являє собою віртуозне володіння методом системного підходу до практичного трактування економічних процесів у площині творчого пошуку та вирішення актуальних проблем банківської практичної діяльності. Таким чином, суть банківського інжинірингу полягає у створенні нових банківських продуктів та окремих послуг, що використовуються банківськими установами задля перерозподілу ресурсної бази, мінімізації ризиків, підвищення ліквідності і прибутковості, отримання інформації відповідно до власних інтересів, специфічних потреб учасників договірних відносин та змін у внутрішньому та зовнішньому оточенні банківської установи.

Головною метою банківського інжинірингу є отримання додаткового фінансового результату від знаходження, використання та задоволення відповідних потреб фізичних та юридичних осіб у нових банківських продуктах через оптимальне співвідношення ризику, прибутковості та ліквідності [1].

З практичної точки зору банківський інжиніринг вирішує наступні завдання:

1) створює необхідні умови для руху ресурсної бази банківської установи;

2) дає можливість отримати додатковий фінансовий результат на основі задоволення нових потреб на ринку, використання нерозвиненості ринку та слабкої конкуренції на ньому;

3) забезпечує диверсифікацію банківських ризиків шляхом розподілу їх на сторонніх інвесторів та всіх зацікавлених осіб у новому продукті, а також зниження ймовірностей власних фінансових втрат;

4) дозволяє запроваджувати банківські продукти з найменшим рівнем фінансового ризику за рахунок спекулятивних та інших видів операцій, особливо на ринку фінансових послуг, який тільки розвивається, або ж недостатньо законодавчо врегульований.

Перед банківським інжинірингом ставиться цільове завдання щодо розробки та створення таких параметрів банківського продукту, при яких рух грошових коштів максимально відповідає інтересам банківської установи щодо забезпечення максимального фінансового результату та гарантується максимально можлива привабливість банківського продукту на ринку фінансових послуг шляхом найкращого співвідношення між ризиком, ліквідністю та корисністю його споживача. Вирішення зазначеного цільового завдання можливе за рахунок обґрунтованого вибору та ретельного обґрунтування кожного окремого параметру банківського продукту, що обумовлює важливість застосування інструментарію та методології банківського інжинірингу.

Виходячи з наведених завдань банківського інжинірингу, зонами його функціональної відповідальності є елементи банківської діяльності що стосуються:

- інноваційних банківських розробок;

- управління і мінімізації ризиків;

- використання спекулятивних стратегій при операціях з фінансовими інструментами;

- цифровізації банківської діяльності.

Розглядаючи банківський інжиніринг як інструмент для створення нових банківських продуктів, відмічаємо його можливість перерозподіляти та управляти ліквідністю, ризиковістю та фінансовими результатами окремих банківських послуг, що у синергії забезпечують додатковий конкурентний ефекти для всієї банківської установи. Тобто це один із інструментів щодо вирішення завдань до ефективного формування та розподілу ресурсної бази банку.

З точки зору споживача банківського продукту задоволення вимог передбачає мінімізацію трансакційних витрат, оптимізацію оподаткування, доступ до системи дистанційного банківського обслуговування, обхід певних законодавчих вимог, мінімізацію ризиків тощо. З точки зору банківської установи задоволення вимог передбачає підвищення конкурентоспроможності банку на ринку, мінімізацію ризиків від впровадження банківської діяльності при відповідному фінансовому результаті і рівні ліквідності. Крім того, з точки зору банківської установи витрати на створення нового банківського продукту повинні перекриватись комісійною та відсотковою винагородою під час його реалізації, тобто бути економічно вигідним.

Підсумовуючи зауважимо, що будь-які банківські продукти потребують досвіду. Вони повинні бути розроблені і реалізовані, перш ніж їхні переваги будуть оцінені потенційними споживачами банківських продуктів.

Література

1. Баранова В.Г., Андреєва Я.С., Сташкевич Н.М. Сучасні тенденції фінансового інжинірингу в банківській системі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С.85-90. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/232603366.pdf 

____________________

Науковий керівник: Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор,  Сумський національний аграрний університет, м. СумиCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення