СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДІДЖИТАЗАЦІЇ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДІДЖИТАЗАЦІЇ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

10.12.2022 16:35

[2. Економічні науки]

Автор: Дрозд Максим Олександрович, аспірант, Академія праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ, Україна


Актуальність теми обумовлена тим, що роль діджиталізації суспільства та економіки невпинно зростає, неможливо уявити зараз людину, підприємство, компанію, бізнес, державні установи, будь які структури економіки без використання інформаційних технологій, електронних пристроїв. Діджиталізація активно вступає у життя країни та безпосередньо впливає на розвиток економіки, суспільства країни. Про актуальність та важливість теми свідчить значна кількість наукових праць, присвячених вивченню поняття діджиталізації та суміжних з ним понять. Глибоке розуміння поняття діджиталізації дозволяє зрозуміти як даний процес впливає на розвиток країни. При вивчення тематики можна відзначити роботи таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як Ж.-П. де Клерком О., Негропонте Н., Дон Темпскот, Бреннен C.,  Абакуменко, А., Деркач, М. Корнєєва, Грибіненко О. та ін.

Завдяки розвитку інформаційних та комп’ютерних технологій та необхідності швидкого інноваційного розвитку усіх спектрів життя країни, з’явилися поняття такі як діджиталізація, дигіталізація (оцифровізація), цифрова економіка та інші трактування та пояснення новітніх перетворень та процесів, які щоденно змінюють життя країни

 Діджиталізація, за Ж.-П. де Клерком, полягає у використанні цифрових технологій та даних (оцифрованих (дигіталізованих) та існуючих у цифровій формі спочатку) з метою одержання прибутку, поліпшення бізнесу, зміни/трансформації бізнес-процесів (відмінних від суто дигіталізації останніх) та створення належного середовища для їх реалізації, в основі якого – використання цифрової інформації. Для цілей провадження господарської діяльності діджиталізація розглядається насамперед як уможливлення, поліпшення та/або перетворення бізнес-операцій та/або бізнес-функцій, та/або бізнес-моделей/процесів, та/або ж усієї діяльності в цілому через застосування цифрових технологій та більш широке використання перетворених у знання цифрових даних із метою одержання певних переваг. Якщо при дигіталізації йдеться переважно про системи даних, то в рамках процесу діджиталізації головна увага приділяється системам інформування та взаємодії, посиленим за допомогою оцифрованих даних та процесів [1].

Термін «Цифрова економіка» з’явився в 1995 р., завдячуючи Д. Тапскотту, як одному з найголовніших світових авторитетів в галузі бізнес стратегії у його праці «Цифрова економіка: потенціал та небезпеки в епоху міжнародних інформаційних мереж» [1]. Д. Тапскотт визначив її таким чином, цифрова економіка – це економіка, що заснована на домінуючому застосуванні цифрових технологій.

Зі свого боку, американський програміст Н. Негропонте (засновник медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту) сформулював концепцію як «перехід від обробки атомів до обробки бітів».

У 2001 р. Т. Месенбург виділив три основні складові цієї концепції, зокрема:

– підтримуюча інфраструктура, що включає в себе апаратне та програмне забезпечення, телекомунікації, мережі тощо;

– електронний бізнес – будь-які процеси, які організація проводить через компʼютерні мережі;

– електронна комерція.

Поняття діджиталізації, в розумінні д-р екон. наук Чернігівського національного технологічного університету, О. Абакуменко, – процес переведення певного інформаційного поля з аналогового у цифровий формат для більш легкого подальшого використання на сучасних електронних девайсах. [2].

На думку  Гудзь О., Федюнін С., діджиталізація – заснований на можливостях сучасної ІТ-індустрії процес застосування підприємствами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення своєї мети, зорієнтований на трансформацію існуючих бізнеспроцесів шляхом їх діджиталізації.  [3].

Декан фінансово-економічного факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Грибіненко О. М. дає визначення поняття діджиталізація як трансформація, проникнення цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами. [4].

Як бачимо процес впровадження та вивчення діджиталізації, цифрофізації економіки є над актуальним адже саме ці процеси безпосередньо впливають на розвиток економіки і держави в цілому. 

Всі ці дії є рушійним фактором розвитку, який впроваджує та прискорює розвиток економіки країни. Усі сфери економіки для ефективного розвитку вимушені рухатись напрямом діджиталізації. 

Аналізуючи роботи науковців діджиталізація забезпечує економіці такі переваги як:

• швидкість розвитку підприємств країни;

• забезпечення конкурентоспроможності товарів та послуг як на внутрішньому так і зовнішньому ринках

• сучасні та інноваційні рішення для розвитку економіки;

• підвищення іміджу країни, залучення інвестицій;

• зниження цін на виробництво тих чи інших товарів за допомогою автоматизації та оцифровування процесів;

• прозорість внутрішніх та зовнішніх процесів економіки;

• зростання освіченості суспільства, враховуючи зріст попиту на спеціалістів IT та діджитал індустрії.

На нашу думку цифрова економіка та інформаційні новинки є фундаментом створення нової сучасної системи управління, яка призводить до трансформації економіки та її процесів.

Список використаних джерел

1. De Clerck J.-P. Digitization, digitalization and digital transformation: the differences [Електронний ресурс] URL: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/ 

2. Абакуменко О. Діджиталізація банківського сектору України // О. Абакуменко, А. Деркач, М. Корнєєва // Фінансові дослідження, № 1 (1) 2016 р. С.69-75. URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf 

3. Гудзь О., Федюнін С. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств / О. Гудзь ,С. Федюнін, В. Щербина // «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 3 (29), 2019р. С.18-24. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215

4. Грибіненко О. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації / О. Грибіненко // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки», № 16, 2018р. С. 35-37. 

URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення