ПРЯМЕ ОПОДAТКУВAННЯ В УКРAЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ AСПЕКТ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРЯМЕ ОПОДAТКУВAННЯ В УКРAЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ AСПЕКТ

05.12.2022 10:46

[2. Економічні науки]

Автор: Зубок Катерина Вікторівна, студентка ФМОІТ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна


У своїй виробничо-фінансовій діяльності суб'єкти господарювання беруть участь у різних ланках фінансово-кредитної системи, насамперед у бюджеті. Основними видами прямих податків, які становлять більшу частину податкових надходжень в Україні, є: податок на  прибуток підприємств податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Прямі подaтки сприяють тaкому розподілу подaткового тягaря, зa якого більше плaтять ті члени суспільствa, котрі мaють вищі доходи. Тaкий принцип оподaткувaння більшістю економістів світу визнaється нaйспрaведливішим.

У другій половині 20 століття в більшості країн світу зріс матеріальний добробут населення, що дозволило розвинути оподаткування в достатніх масштабах. Майже 80 % національного доходу від ПДФО надходить від тих, хто має дохід від заробітної плати. Останніми роками спостерігається чітка тенденція до зростання частки податку на доходи фізичних осіб у доходах бюджетів усіх держав-членів ЄС. У країнах з розвинутою ринковою економікою ПДФО становить від 5% до 27% ВВП.

Для порівняння розглянемо основні апекти прямого оподаткування  в деяких зарубіжних країнах. 

Так, у Великобританії податок на прибуток є найважливішим податком як у фінансовому, так і в соціальному плані. Базова ставка податку на прибуток становить 20 % для річного доходу (від £12 571 до £50 270). За оцінками уряду, близько 31 мільйону людей виграють від середнього зниження податків на 170 фунтів стерлінгів. Для платників податків, які заробляють 150 000 фунтів на рік в Англії, Уельсі та Північній Ірландії, ставка податку на прибуток зростає на 45%. Це означає, що висока ставка 40 % є найвищою ставкою податку для доходу понад 50 270 фунтів стерлінгів на рік [1].

У Німеччині, яка  є найсильнішою країною ЄС за економічним розвитком і фінансовим потенціалом, існує множинна система оподаткування з прямими податками. Слід зазначити, що система прямого оподаткування Німеччини має характерну специфіку. Справа в тому, що при першому розгляді і ставки корпоративних податків є порівняно високими, але загальний рівень оподаткування може бути зведений до 30 % і навіть нижче. Розглянемо види прямих податків Німеччини.

Корпоративний (податок на прибуток). База  оподаткування складає  15 % (до неї додається ще 5,5% загальної суми податку, які є надбавкою за солідарність. Тому кінцева ставка податку зарубіжних компаній становить 15,825% [2].

ПДФО. База  оподаткування складає  14 – 45 % та розраховується на основі валового доходу особи. Він поділяється на сім груп: сільське та лісове господарство, промислова діяльність, самозайнятість, наймана праця, капітал та оренда нерухомості.

Всі громадяни, які проживають на території країни більше 183 днів на рік іноземці (резиденти) платять податки. Якщо дохід отриманий тільки за рахунок брутто-зарплати в Німеччині, декларацію за працівника подає роботодавець. Якщо є додаткові доходи (дивіденди, дохід від здачі нерухомості в оренду, приватного підприємництва і т. п.), платник податку подає декларацію особисто.

В Німеччині ПДФО стягується за прогресивною шкалою. Тому – чим більша оплата – тим більша сума. Не оподатковуваний річний мінімум для людей, які не перебувають у шлюбі без дітей - 8500 євро; якщо більше, то ПДФО розраховується, починаючи з мінімальної ставки 14%. 

Максимальна ставка ПДФО не застосовується до повної суми річного доходу, а розраховується з різниці між сумою, що оподатковується за нижчою ставкою, і сумою, що оподатковується за пропорційно вищою ставкою. Причому додатково в частині виплаченої заробітної плати 14,6% йде на медичне страхування. 

Отже, у результаті порівняння підходів до прямого оподаткувіання  із зарубіжними країнами  ми дійшли висновку, що позитивною рисою українського оподаткування  є відносно низький податковий тиск порівняно з європейськими країнами та найнижчі базові податкові ставки (податок на прибуток – 18%, ПДФО – 18 %). В Україні надходження від прямих податків становлять понад дві третини податкових надходжень у зведеному державному бюджеті. В країнах ЄС частка менша, та коливається переважно в межах 20-45% [3]. Порівняння бюджетних надходжень від прямих податків по країнах дозволяє визначити їх відсоток у ВВП. І тут Україна попереду всіх. Надходження до бюджету ПДФО та податку на прибуток разом складають майже 19% ВВП України, в інших країнах -  12-16 %.

Список використaних джерел 

1. Литвіцькa Н. Ю. Історія виникнення подaтків. Держaвне регулювaння економікою, 2010. URL: http: //www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/ Economics / 58421.doc.htm

2. Подaткові aспекти ведення бізнесу в Європейському Союзі.  Вaсиль Кісіль і Пaртнери. URL: https://www.chamber.kr.ua/images/exp-imp/ Podatkovi%20aspekti%20vedennja%20biznesu%20v%20Jevropejskomu%20Sojuzi.pdf 

3. Подaтковa реформa: фaкти і цифри: офіційний сайт   Міністерства фінaнсів Укрaїни. URL  :  http://www.minfin.gov.ua/uploads/ redactor/files/ 567055254c68e.pdf

__________________

Науковий керівник: Артюх Оксана Валентинівна, доктор економічних наук, професор, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення