1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

29.09.2021 21:41

АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ З ПОВТОРНИМИ ВИКЛИКАМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Зарудний Д.С., студент, кафедра прикладної статистики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ

Open topic »

29.09.2021 21:48

ВИЗНАЧЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ НА ЗАСАДАХ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Заячук Я.І., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Лазорів А.М., асистент, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.09.2021 22:00

РОЗРОБКА ЦИФРОВОГО ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ MIDI-КЛАВІАТУРИ НА БАЗІ ПЛАТИ ARDUINO

[1. Information systems and technologies]

Author: Кирилюк Я.О., студентка, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.09.2021 22:14

ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Open topic »

29.09.2021 22:19

ПОБУДОВА ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кропивницька В.Б., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Кропивницький Д.Р., аспірант, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.09.2021 22:21

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ПРИКЛАДІ AWS

[1. Information systems and technologies]

Author: Кулик Ю.А., студент, кафедра захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Скоринович Б.В., студент, кафедра захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Гавриляк В.Р., студент, кафедра захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів;

Open topic »

29.09.2021 22:23

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лапець О.В., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерія програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Мала Ю.А., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерія програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Рудовіл Є.А., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерія програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Open topic »

30.09.2021 20:23

КОМПОНЕНТНИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕБ АВТОРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лютак І.З., д.т.н., професор, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Хамурда А.В., аспірант, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Яцишин М.М., к.т.н., доцент, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

30.09.2021 20:33

ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мірошніченко А.В., студент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

30.09.2021 20:27

ПРОГНОЗОВАНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СФЕРІ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Магас Д.М., аспірант, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Кропивницька В.Б., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

30.09.2021 20:29

ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мала Ю.А., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Пирогов В.І., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Лапець О.В., викладач, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Open topic »

30.09.2021 20:31

ХМАРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мартиненко К.В., студентка, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

30.09.2021 20:39

ТЕРМІНАЛЬНА КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА НА ПЛАТФОРМІ ОВЕРЛЕЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Нікітюк О.О., студент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

30.09.2021 20:38

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕМОНТОМ ОБЛАДНАННЯ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Нечволода Л.В., к.т.н., доцент, кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень, Донбаська державна машинобудівна академія; Крикуненко К.М., асистент, кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень, Донбаська державна машинобудівна академія

Open topic »

30.09.2021 20:41

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ ДАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Орловський В.О., студент, кафедра системного аналізу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024