ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

29.09.2021 21:38

[1. Information systems and technologies]

Author: Дмитрик Т.Б., асистет, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Сторож Я.Б., к.т.н., ТОВ «ТехАудитСервіс»


Сучасний етап розвитку суспільства характеризується невпинним зростанням інформаційного поля та його активним проникненням у всі сфери життєдіяльності. На сьогоднішній день інформаційні технології є невід’ємною частиною життя суспільства, а використання комп’ютерних технологій підвищує ефективність діяльності багатьох підприємств [2].

У контексті реалізації освітніх реформ неодмінним є створення новітньої форми навчання, яка б відповідала запитам та потребам, що висуваються до інноваційної освіти, і гарантувала б виконання фундаментальних освітніх програм. Таким вимогам найбільше відповідає дистанційне навчання, метою розвитку якого є поєднання переваг застосування сучасних технологій дистанційного навчання, основаних на застосуванні Інтернет-технологій, модерного мультимедійного устаткування та традиційних методів освіти [4].

Варто зазначити, що без освічених та здорових працівників не зможе розвиватися та повноцінно функціонувати жодне підприємство чи держава. У зв'язку з цим велика кількість вчених досліджує проблему сучасних інноваційних технологій, що застосовуються в охороні праці для зниження виробничого травматизму і професійних захворювань. 

Система навчання з охорони праці, що сьогодні існує, та відсутність сучасних технологій навчання не гарантують очікуваний суспільством результат [5].

Засоби дистанційного навчання можуть застосовуватися для організації навчання працівників у виробничих умовах. У процесі навчання на виробництві поступово модернізуються форми, методи і технології навчання, зокрема при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації використовується багато навчальних технологій: традиційне, дистанційне, відкрите, модульне тощо [2].

Дистанційну освіту умовно поділяють на Case-технологію (з використанням переважно паперових носіїв та поштової пересилки) та мережеву технологію (з використанням інтернет-технологій). Використання мережевої технології дистанційного навчання, тобто нових інформаційних та комунікаційних технологій, технології Інтернету має вирішити проблеми, пов’язані з неможливістю донести викладацьку майстерність досвідчених фахівців до кожного майстра виробничого навчання [1].

Лекції у дистанційному навчанні (на відміну від традиційних аудиторних) не передбачають безпосереднього спілкування з викладачем. Для одержання лекційного матеріалу використовують зв’язок за допомогою комп’ютерної мережі. Використання новітніх інформаційних технологій (гіпертексту, мультимедіа, віртуальної реальності, Інтернет-технологій) робить лекції простішими у засвоєні. Лекції можна слухати у будь-який час і на будь-якій відстані. Семінари у дистанційній освіті є активною формою навчальних занять, їх проводять за допомогою відеоконференцій. Віртуальна реальність дозволяє демонструвати явища, які за звичайних умов показати складно або взагалі неможливо [5].

Перспективною дистанційною технологією професійного розвитку персоналу на виробництві є модульне навчання. Воно вимагає структуризації змісту, визначення чіткої послідовності способів управління навчальним процесом та складання спеціальної модульної програми. Модульне оформлення змісту дає змогу використовувати окремі модулі для опанування окремих видів професійної діяльності. Наприклад, навчання суміжним професіям, курси цільового призначення (виробничо-технічні, школи вивчення позитивних й інноваційних методів праці тощо) [2].

Розповсюдженою є модель організації підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання за дистанційною формою за допомогою модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища – Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) [1].

Основними перевагами системи Moodle є простота в освоєнні, висока продуктивність та масштабність, можливість використовувати методики онлайн навчання. Для успішного навчання майстер виробничого навчання має володіти комп’ютером на рівні користувача та розуміти принцип роботи web-браузера [1]. 

Отже, дистанційне навчання значно відрізняється від традиційних методів освіти. Впровадження дистанційної форми навчального процесу з охорони праці забезпечить розширення можливостей отримання інформації та засвоєння знань слухачами та дозволить підвищити якість підготовки чи перепідготовки робітників, кваліфікованих працівників і посадових осіб. Окрім можливості застосування розширеного інструментарію засобів для засвоєння спеціальних знань в процесі дистанційного навчання значною перевагою є можливість проходити навчання індивідуально в зручному для замовника часі та темпі відбуватись з частковим або мінімальним відривом від виробництва.

Література:

1. Гедиш О. М. Аналіз сучасного стану застосування дистанційних технологій у системі підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання. Вісник післядипломної освіти. 2011. №4. С.35-42.

2. Єльникова Г. В. Дистанційне навчання кваліфікованих робітників як проблема професійної педагогіки. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2013. №5. С.7-12.

3. Савченко Ю. Л. Аналіз стану та перспектив впровадження дистанційної форми навчання в навчальний процес професійно-технічного навчального закладу. Педагогічний дискус. 2013. №14. С.397-401.

4. Кучеренко Н. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2018. №20. С.34-40.

5. Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. Проблеми сучасної освіти: матеріали науково-методичних праць. №4. м. Харків. 2013. С.27-36.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення