1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

06.12.2022 16:30

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Левченко Михайло Андрійович, студент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків, Україна; Гребень Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків, Україна

Open topic »

01.12.2022 13:08

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ГАЛУЗІ ПРАВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мєдвєдєва Марія Сергіївна, студентка, Державний податковий університет, Ірпінь; Чернець Віталіна Вікторівна, студентка, Державний податковий університет, Ірпінь

Open topic »

05.12.2022 10:32

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ НА ЕТАПІ ЗОВНІШНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОСТУПІНЧАСТИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ З РІЗНИМ ПРИНЦИПОМ ДІЇ СТУПЕНІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мураховська Олена Анатоліївна, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків, Україна

Open topic »

10.12.2022 23:36

СТВОРЕННЯ ER-ДІАГРАМИ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ БАЗИ ДАНИХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Недоля Руслан Вікторович, студент, Вінницький технічний фаховий коледж, м. Вінниця

Open topic »

07.12.2022 22:55

ІНТЕГРАТИВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЯК ІНТЕГРАЛЬНЕ НОВОУТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ПІЛОТАМИ ПРОДУКТИВНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК

[1. Information systems and technologies]

Author: Орленко Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна; Бобр Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна; Акімова Валентина Олександрівна, старший викладач, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна; Оргєєва Світлана Володимирівна, старший викладач, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Open topic »

01.12.2022 14:08

РОЗРОБКА ПІДХОДУ ГЕНЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ SAGAN

[1. Information systems and technologies]

Author: Панчак Дмитро Вікторович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

10.12.2022 16:05

НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Похилько Олексій Володимирович, викладач, Вінницький технічний фаховий коледж, м. Вінниця

Open topic »

10.12.2022 23:41

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПИТІВ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Саяпіна Інна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ; Сущук-Слюсаренко Вікторія Ігорівна, старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ; Онай Микола Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ

Open topic »

09.12.2022 19:36

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Соколова Вікторія Костянтинівна, студентка, Харківський національний університет радіоелектроніки, м Харків

Open topic »

09.12.2022 19:38

ТЕОРІЯ «ЧОРНОГО» ЯЩИКУ В НЕЙРОМЕРЕЖАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Соколова Вікторія Костянтинівна, студентка, Харківський національний університет радіоелектроніки, м Харків

Open topic »

09.12.2022 19:40

ТЕОРІЯ «БІЛОГО» ЯЩИКУ В НЕЙРОМЕРЕЖАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Соколова Вікторія Костянтинівна, студентка, Харківський національний університет радіоелектроніки, м Харків

Open topic »

09.12.2022 19:42

ТЕОРІЯ INTERNET OF THINGS

[1. Information systems and technologies]

Author: Соколова Вікторія Костянтинівна, студентка, Харківський національний університет радіоелектроніки, м Харків

Open topic »

10.12.2022 23:50

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАТЧИКІВ У СИСТЕМІ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»

[1. Information systems and technologies]

Author: Сущук-Слюсаренко Вікторія Ігорівна, старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Онай Микола Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Звєрєв Костянтин Васильович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Open topic »

10.12.2022 16:55

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Хома Надія Григорівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Мушак Андрій Ярославович, кандидат технічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Цинайко Василь Петрович, студент, ВСП Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ, м. Тернопіль

Open topic »

10.12.2022 17:27

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Хома Надія Григорівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Петришин Наталія Іванівна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024