ІНТЕГРАТИВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЯК ІНТЕГРАЛЬНЕ НОВОУТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ПІЛОТАМИ ПРОДУКТИВНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ІНТЕГРАТИВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЯК ІНТЕГРАЛЬНЕ НОВОУТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ПІЛОТАМИ ПРОДУКТИВНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК

07.12.2022 22:55

[1. Information systems and technologies]

Author: Орленко Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна; Бобр Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна; Акімова Валентина Олександрівна, старший викладач, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна; Оргєєва Світлана Володимирівна, старший викладач, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна


Практика фізичного виховання є результатом спеціалізованих наукових досліджень, проведених останніми роками, що розширюють уявлення майбутніх технологів про значення та зміст професійно-прикладної фізичної підготовки. Визначено, що в процесі ППФП формується низка психофізіологічних та особистісних якостей, важливих працівнику для успішної професійної діяльності (ППФП).

У нашому дослідженні ми пропонуємо змінити зміст фізичної підготовки майбутніх пілотів в НАУ, тобто сформулювати план фізичної підготовки, який поєднує в собі комплексну фізичну підготовку та професійне застосування фізичної підготовки на основі аналіз професійної діяльності майбутніх пілотів. 

Тому інтегративна фізична підготовка майбутніх пілотів розглядається нами як абсолютно нова форма спеціалізованого організаційного процесу отримання майбутніми льотчиками продуктивних знань і навичок для подальшої спеціалізації. Ця підготовка спрямована на гуманізацію, олюднення, розвиток особистості та спеціалізацію вищої технічної освіти, що відповідає цілісності та систематичності змісту фізичної підготовки, велике значення мають нові організаційні форми та методи навчання на основі суміжних технологій. вплив на авіаційних фахівців Застосування в процесі комплексної фізичної підготовки (Орленко, 2010).

Навчальні заняття з інтегративної загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки проводяться протягом календарного року на 1-му курсі у першому семестрі – два рази на тиждень, з ІІ-го по VІІІ семестр – один раз на тиждень і ІХ–Х семестр – один раз на два тижні. Їх зміст визначається поставленою метою, завданнями, обсягом навчального матеріалу з урахуванням професійного спрямування, віком і станом здоров’я майбутніх пілотів.

Навчальні заняття, що поєднують загальну та професійно-прикладну фізичну підготовку, проводяться в календарному році в першому семестрі першого курсу – двічі на тиждень, з другого по восьмий семестр – один раз на тиждень і в IX-X семестрах – один раз на два тижні. Їх зміст визначається поставленими цілями, завданнями, обсягом навчального матеріалу з урахуванням професійної спрямованості, віку та стану здоров’я майбутнього льотчика.

Основними формами комплексної підготовки з фізичної підготовки є комплексні тренувальні заняття та тренувальні заняття ППФП, які проводяться у вигляді теоретичних і практичних (навчальних, методичних, показових) занять з окремих видів спорту згідно з конспектом підготовки. Теоретичні курси допомагають майбутнім пілотам отримати необхідні знання, передбачені програмою навчання, і проходять у формі лекцій, співбесід та семінарських занять. Практичні курси є основним видом методично спрямованих навчальних курсів.

Фізична підготовка майбутніх пілотів адаптована до специфіки майбутньої їх професійної діяльності та передбачає загальнофізичну підготовку на першому курсі яка включає у себе: легкоатлетичну, аеробну та загальносилову підготовку, спрямовану на розвиток витривалості, сили, гнучкості, координації та спритності, а також спеціальна фізична підготовка – плавання (на вибір). 

На другому курсі розпочинається курс професійної фізичної підготовки, який поєднує загальну фізичну підготовку та спеціалізовану професійну фізичну підготовку, спрямовану на розвиток витривалості, сили, гнучкості та спритності, швидкісно-силових тренувань та координації, концентрації та пам’яті, слухання за допомогою легкої атлетики та аеробіки. загальносилової підготовки та плавання. 

На третьому і четвертому курсах навчальний план ППФП поєднує загальну фізичну підготовку зі спеціальною професійно-прикладною фізичною підготовкою, що спрямовані на удосконалення витривалості, сили, гнучкості та спритності, швидкісно-силової підготовки, координації, уваги, а також розвиток вмінням працювати у команді та приймати рішення за короткий час. Для цього використовувалися засоби легкої атлетики, загальної силової підготовки, футболу, баскетболу, настільному тенісу, елементів вітрильного спорту, водного поло та плавання.

На п’ятому курсі проводяться заняття з легкої атлетики, загальної силової підготовки, футболу та настільного тенісу, що спрямовано на удосконалення професійних якостей майбутніх пілотів.

Таким чином, нами було розроблено модель інтегративної фізичної підготовки, що включала загальнофізичну, психофізичну та професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх пілотів, де кількість годин була вирахувана за методикою Фібоначчі, яку можна представити у вигляді піраміди (рис. 1): 

Рис. 1 Структура моделі інтегративної фізичної підготовки майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах авіаційного профілю

Так, однією з передумов дії системи професійно-прикладної фізичної підготовки є комплексний підхід до розвитку професійних якостей, набуття важливих рухових умінь і навичок в умовах, максимально наближених до реальних. На думку Орленко (2015), належний рівень розвитку важливих для професії фізичних і психічних якостей та рухових навичок забезпечує також підвищення соціальної активності, здатність швидко й ефективно виконувати трудові операції, тривалий час зберігати й оперативно відновлювати працездатність.

Висновки. Таким чином, інтегративна фізична підготовка майбутніх пілотів представляє собою педагогічний процес, що є частиною загальної системи формування професіоналів авіаційної галузі, основною метою якої є досягнення студентами високого рівня фізичної надійності і готовності до продуктивної роботи в екстремальних умовах, а завданнями – формування професійно важливих якостей і навичок у майбутніх пілотів. 

Література

1. Орленко Н.А., Інтегративний теоретико-практичний курс «Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх пілотів» / Н.А. Орленко, Н.І. Турчина, В.О. Акімова, В.А. Івахін // Проблеми освіти: наук. зб. : Інститут інноваційних технологій і зміст освіти МОН України, – К., 2015. – Випуск № 80, ч. 2 – С. 224-229.

2. Орленко Н. А. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх авіаційних фахівців у вищих навчальних закладах: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Орленко Наталія Анатоліївна. – К., 20010. –191 с.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення