1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

11.11.2021 21:09

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ MESH-МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Соколова В.К., студентка, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

13.11.2021 10:03

СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ БАЗИ ЗНАНЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Федисів Л.В., студент, Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж; Холод В.В., студент, Західноукраїнський національний університет; Дігай В.С., студент, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

13.11.2021 10:33

АНДРОЇД-ДОДАТОК ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ УРБАНІСТИЧНИХ МАРШРУТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Хмелевська А.О., студентка, кафедра математичних проблем управління і кібернетики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Фратавчан В.Г., к.ф.-м.н., доцент, кафедра математичних проблем управління і кібернетики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

11.11.2021 22:18

ПІДХОДИ CQRS ТА EVENT SOURCING ДЛЯ ПРИШВИДШЕННЯ РОБОТИ З ВЕЛИКИМИ ОБ’ЄМАМИ ДАНИХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Янчак А.В., студент, кафедра Комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький Національний Університет ім. Ю. Федьковича; Яковлєва І.Д., к.т.н, доцент, кафедра Комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький Національний Університет ім. Ю. Федьковича

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024