1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

11.11.2021 20:52

ВЗАЄМОДІЯ В ДОДАТКУ РОЗРОБЛЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМФОРКУ FLUTTER

[1. Information systems and technologies]

Author: Гречмак Д.В., студент, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

11.11.2021 20:55

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ FLUTTER FRAMEWORK ТА FLUTTER ENGINE

[1. Information systems and technologies]

Author: Гречмак Д.В., студент, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

11.11.2021 21:00

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ RENDERVIEW ТА RENDEROBJECT

[1. Information systems and technologies]

Author: Гречмак Д.В., студент, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

11.11.2021 21:33

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПАРОЛІВ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ANDROID

[1. Information systems and technologies]

Author: Григорян В.О., студент, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації, факультет кібербезпеки, Національний авіаційний університет; Петренко А.Б., к.т.н, доцент, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації, факультет кібербезпеки, Національний авіаційний університет; Телющенко В.А., студент, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації, факультет кібербезпеки, Національний авіаційний університет

Open topic »

02.11.2021 23:07

АЛГОРИТМ ПРИМА ПОБУДОВИ МІНІМАЛЬНОГО КІСТЯКОВОГО ДЕРЕВА ДЛЯ ЗВАЖЕНОГО ЗВ’ЯЗНОГО НЕОРІЄНТОВАНОГО ГРАФА

[1. Information systems and technologies]

Author: Долинний Д.І., студент, кафедра прикладної математики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

10.11.2021 22:04

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ІТ-ПРОЄКТУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Зубик А.С., студент, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

11.11.2021 21:53

ОСНОВИ РОБОТИ З XML

[1. Information systems and technologies]

Author: Кіш В.В., студент, кафедра системного аналізу і теорії оптимізації, ФМЦТ, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Open topic »

08.11.2021 23:23

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кирилова І.О., викладач інформатики ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ», Запорізький національний університет

Open topic »

06.11.2021 10:42

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корольков М.Є., здобувач вищої освіти кафедри «Технічна кібернетика й інформаційні технології ім. професора Р.В. Меркта», Одеський національний морський університет

Open topic »

09.11.2021 21:16

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АУДИТУ ФІНАНСІВ ЗАСОБАМИ ANGULAR ТА LARAVEL

[1. Information systems and technologies]

Author: Кривий Я.В., студент, кафедра програмної інженерії, Запорізький національний університет

Open topic »

06.11.2021 10:29

МЕТОДИ БАЛАНСУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лаба А.Б., магістрант, кафедра програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

11.11.2021 22:26

СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ АЛГОРИТМАМИ КУСКОВО-ЛІНІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Сєрова М.О., студент, кафедра програмного забезпечення, Національний університет "Львівська Політехніка"

Open topic »

10.11.2021 22:20

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ В КОМАНДІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Снайчук В.В., студент, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

11.11.2021 21:04

ОРГАНІЗАЦІЯ WIFI MULTI-HOP MESH-МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ MESH CONNEX

[1. Information systems and technologies]

Author: Соколова В.К., студентка, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

11.11.2021 21:07

ПОБУДОВА WI-FI MESH-МЕРЕЖІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Соколова В.К., студентка, кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024