ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВИТРАТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ГАЗУ НА ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОРОЖНИНИ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ ОЧИСНИМ ПОРШНЕМ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВИТРАТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ГАЗУ НА ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОРОЖНИНИ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ ОЧИСНИМ ПОРШНЕМ

05.09.2021 14:35

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Р.Б., канд. тех. наук, доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Запухляк В.Б., канд. тех. наук, доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ


Під час очищення внутрішньої порожнини магістрального газопроводу очисним поршнем випускається газ при наступних операціях: 

а) продування камер запуску і прийому поршнів; б) випускання газу з камери запуску поршня; 

в) випускання газу з камери прийому поршня і ділянки МГ, що розміщена після охоронного крану КС перед камерою прийому поршня (на вході КС); 

г) випускання газу через свічку під час “підтягування” поршня до КП. В залежності від конкретних типів камер запуску і прийому поршнів та регламентів робіт використовують ті чи інші з наведених вище операцій. 

Для розрахунку обсягів  витрат газу за операціями а) і г) використовують формулу (з параметрами газу відповідно до операції), м3 :
де: P – абсолютний тиск газу, МПа; Т – температура газу, К; d – діаметр перекривної арматури на свічці, м; К – коефіцієнт стисливості газу; т – час продування камер або “підтягування” поршня до КП (в залежності від операції), с.

Обсяги витрат газу на випускання газу з камери запуску поршня розраховують за формулою, м3:
де: PКЗ – абсолютний тиск газу, МПа; Т КЗ – температура газу, К. V – геометричний об’єм камери запуску поршня, м3; К – коефіцієнт стисливості газу.

Обсяги витрат газу на випускання газу з камери прийому поршня і ділянки МГ, що розміщена після охоронного крану КС перед камерою прийому поршня (на вході КС) Q розраховують за формулою, м3.

Сумарні обсяги витрат газу на очищення внутрішньої порожнини магістрального газопроводу очисним поршнем визначаються як сума обсягів витрат за окремими операціями. Розрахункова схема газопроводу зображена на рис. 1, де вказана довжина ділянок, абсолютний тиск та температура газу.
Література:

1. ДСТУ EN 12405:2006 Коректори до лічильників газу електронні. Загальні технічні умови.

2. ДСТУ ISO 10715:2009 (ISO 10715:1997, IDT) Природний газ. Настанови щодо відбирання проб. 

3. МВУ 034/03-2008 Інструкція. Метрологія. Об’єм природного газу за стандартних умов. Типова методика виконання вимірювань з використанням лічильника газу та коректора об’єму газу.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення