ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ МЕТОД РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ МЕТОД РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ

05.09.2021 14:19

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Д.В., канд. техн. наук, кафедра управління судном, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса


В основі процесу радіолокаційного спостереження навігаційних об'єктів на шляху проходження судна відбувається процес розсіювання випромінюваного антеною суднової РЛС сигналу на навігаційному об'єкті або атмосферному утворенні. Щодо завдань радіолокаційного спостереження об'єктів, виділяються дві частини поля – опромінююче об'єкт Евип(r,t) і відбите від об'єкта Евід(r,t). Джерелом відбитого поля є струми, збуджувані в певному кінцевому обсязі простору, де розташований об'єкт, опромінюваний полем на відстані r в момент часу t. Для нестаціонарного випадку реєстрація тимчасової і поляризаційної структур відбитого від об'єкта поля здійснюється з якого-небудь одного фіксованого напрямку. Поляризаційні параметри відбитого від об'єкта поля визначають об'єкт. Відбите поле (електрична складова Евід(r,t)), як реакція на появу об'єкта радіолокаційного спостереження у випромінюваному полі Евід(r,t), має своїм джерелом струми і заряди поляризації в обсязі об'єкта, що спостерігається. 

У загальному випадку при опроміненні об'єкта електромагнітною хвилею певної поляризації (лінійної, кругової, еліптичної або неполяризованої), енергетичні характеристики відбитої хвилі можуть бути представлені сукупністю чотирьох речових параметрів Стокса S1від, S2від, S3від, S4від, що мають розмірність інтенсивностей [1]. З практичної точки зору параметри Стокса дозволяють в місці розташування антени суднової РЛС визначити поляризацію відбитої хвилі тільки за вимірюванням її інтенсивності. Параметри Стокса можуть бути представлені вектором у вигляді матриці:
Параметри Стокса випромінюваної хвилі представляються у вигляді матриці: 
Відбиваючі властивості об'єкта представляються також матрицею, що складається з шістнадцяти коефіцієнтів:
Тоді рівняння зв'язку поляризаційних параметрів випромінюваної і відбитої хвиль з відбиваючими властивостями об'єкта записується у вигляді: 
або у вигляді чотирьох лінійних рівнянь:
Опромінюючи об'єкт електромагнітною хвилею певної поляризації, представленої параметрами Стокса і вимірюючи, за допомогою суднової РЛС, параметри Стокса відбитої хвилі, легко визначаються коефіцієнти матриці (4), що характеризують відбиваючі властивості об'єкта.

За поляризаційною структурою відбитих від об'єктів сигналів проводиться селекція навігаційних об'єктів, що знаходяться в зоні атмосферних утворень (випадаючі опади певної інтенсивності). Якщо відбиті сигнали від двох об'єктів когерентні, тоді поляризаційна селекція заснована на ортогональності поляризаційних станів у джерел цих сигналів. При цьому використовується двоканальний приймач суднової РЛС в одному каналі реєструється один з відбитих сигналів, в іншому каналі – ортогональний за поляризацією. Якщо ж відбиті сигнали неортогональні, тоді для здійснення селекції сигналів використовується афінний поляризаційний базис.

Список використаних джерел:

1 Канарейкин Д.Б. Поляризация радиолокационных сигналов / Д.Б. Канарейкин, Н.Ф. Павлов, В.А. Потехин. - М.: Советское радио, 1966. – 440с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення