ДИНАМІЧНЕ МАСКУВАННЯ ДАНИХ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФОРМАТУ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ДИНАМІЧНЕ МАСКУВАННЯ ДАНИХ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФОРМАТУ

16.11.2022 01:56

[1. Information systems and technologies]

Author: Гресь Вікторія Вікторівна, здобувач вищої освіти магістерського рівня, НТУУ “Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ


Існує безліч доступних методів забезпечення безпеки даних. Суть динамічного маскування полягає в тому, що процес перетворення здійснюється в проміжному програмному шарі. Динамічне маскування спрацьовує в момент звернення до БД і модифікує її таким чином, що видаються знеособлені дані. 

Розглядається ситуація, коли існує таблиця бази даних з колонками, типи даних яких відносяться до базових — рядок, число, дата. Необхідно побудувати високопродуктивну процедуру маскування інформації в таблиці. Масковані дані повинні відповідати вимогам збереження формату даних.

Методика маскування складається з таких етапів:

1. Виклик оболонки, в якій вказуються дані для приєднання до БД;

2. Обирається таблиця БД;

3. Автоматично з’ясовуються типи даних стовпців таблиці;

4. Конструюється код для виконання маскування;

5. Безпосереднє маскування даних

a. В середовищі Visual Studio створюється бібліотека, що реалізує функціонал маскування

b. В MS SQL Server створюється збірка для підключення бібліотеки та користувацьких функцій.

c. Виконується маскування вихідної таблиці

Запропонована методика створює таку саму структуру даних, що й початкові дані. Якщо початкові дані мають довжину 15 символів, то й вихідні будуть мати таку ж довжину. Це забезпечує реалістичність даних.

Дослідження показало, що при збільшенні міри маскування, збільшується різниця між статисчними властивостями фактичних та маскованих значень. При зменшенні міри маскування, статистичні властивості даних стають ближчими до початкових. Це забезпечить конфіденційність та реалістичність даних.

Висновки. Запропонований підхід динамічного маскування даних дозволяє знизити ризик витоку даних від дій інстайдерів. В роботі було запропоновано методику маскування даних за допомогою зберігання корисності даних для подальшої роботи з ними.

_____________________


Науковий керівник: Коломицев Михайло Володимирович; кандидат технічних наук, доцент, НТУУ “Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення