ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПОРТАЛУ «EARTH WIND MAP» НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 6-МУ КЛАСІ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПОРТАЛУ «EARTH WIND MAP» НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 6-МУ КЛАСІ

10.11.2021 22:33

[1. Information systems and technologies]

Author: Ієвлєва Ю.В., студентка 3 курсу, факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


У розкладі більшості шкіл України «Географія» у 6-му класі зустрічається лише два рази на тиждень, як і рекомендовано Міністерством освіти і науки України [3]. Цілком очевидно, що учням на високому рівні вивчити програмний матеріал географії 6-го класу буде дуже складно, тому що це лише перший рік їх навчання Науці про Землю. У зв'язку з цим виникають багато труднощів під час вивчення деяких розділів. Найважчим для учнів 6-го класу зазвичай є третій розділ шкільної програми, зокрема друга тема − «Атмосфера». Саме тому потрібно вжити певних заходів аби зацікавити учнів та дещо спростити їм опанування розділу «Оболонки Землі». Задля цього можна використати інструмент − геопортал Earth Wind Map. Він дозволить сформувати у школярів дослідницькі навички роботи з геопросторовою інформацією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з використання інтерактивних геопросторових ресурсів, у яких визначені основні положення інноваційних методів, показав, що такі науковці, як Бакієва Е.В., Хизбулліна Р. З., Якимов М. С., окреслили, що сьогодні географія як наука постійно зазнає якісних змін, під впливом розвитку інформаційних технологій з’явилися інтерактивні географічні інтернет-ресурси [1]. Беляков О. І. у своїй науковій праці про роботу з геопросторовою інформацією звернув увагу на те, що існування та розвиток геопорталів, а також їх відкритість та доступність сприяють становленню нових засобів та методів роботи з географічною інформацією в освітньому процесі під час уроків географії у закладах загальної середньої освіти [2].

Геопортал «Earth Wind Map», створений Камерон Беккаріо є інтерактивною картою, на якій в режимі реального часу відображається різна інформація про атмосферу, гідросферу, хімічні забруднення, аерозолі тощо [5]. Анімації у «Earth Wind Map» відображають швидкість і напрям вітру в реальному часі у вибраних місцях та на висотах над поверхнею Землі, океанські течії, а також температуру й аномальні процеси поверхні океану [4]. Анімації геопорталу потребують пояснення вчителя, бо далеко не кожен учень 6-го класу здатен сам зрозуміти сенс усіх процесів, що відображаються. Геопортал доцільно використовувати після уроку про клімат чи циркуляцію океану та атмосфери, як інструмент для узагальнення і закріплення знань.

Отже, анімовані дані в реальному часі з різних джерел інформації про атмосферу, спроєктовані на карту світу, є візуально привабливими для сучасних учнів 6-го класу, які є дітьми епохи цифрових технологій. Використання геопорталу «Earth Wind Map» на уроках географії у 6-му класі під час вивчення третього розділу шкільної «Оболонки Землі», а саме теми «Атмосфера», значно полегшить сприйняття нової інформації учнями, а вчителю дозволить більш доступно пояснити їм цю інформацію. 

Література:

1. Бакиева Э. В., Хизбуллина Р. З., Якимов М. С. Использование интерактивных геопространственных ресурсов на уроках географии. Современные проблемы науки и образования. 2017. №. 6. С. 231-240. URL: https://s.science-education.ru/pdf/2017/6/27316.pdf (дата обращения: 05.11.2021)

2. Беляков О. И. Инновационные методы и направления в работе с геопространственной информацией. География и экология в школе XXI века Москва: Изд. «Известия», 2008. №8. С. 55-60

3. Навчальні програми для 5-9 класів. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2020/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf  (дата звернення: 05.11.2021)

4. Earth: An animated map of global wind and weather. Clean. URL: https://cleanet.org/resources/47829.html (date of application: 04.11.2021)

5. Earth Wind Map. URL: https://earth.nullschool.net/ru/ (date of application: 03.11.2021)

_______________ 

Науковий керівник: Борисенко К.Б., к.п.н., доцент кафедри фізичної географії та картографії ХНУ імені В.Н. КаразінаCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення