УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.10.2021 23:22

[2. Economic sciences]

Author: Боднар О.В., к.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, ВП НУБіП України «Брежанський агротехнічний інститут», м. Бережани


Успіх та розвиток діяльності будь-якого підприємства визначається обгрунтованістю управлінських рішень. Але часто рішення, що приймаються керівництвом, не мають належного економічного обгрунтування. Ефективність роботи окремих сегментів діяльності на сільськогосподарьких підприємствах аналізується не завжди. У зв'язку із цим актуальними є становлення та розвиток управлінського аналізу.  

Методика здійснення управлінського аналізу для діяльності сільськогосподарських підприємств досліджувалися у працях таких  вітчизняних та зарубіжних вчених, як І. Ансофф, М.А. Вахрушина, Є. В. Мних, Н.А. Нікіфорова, Б. Райан, І. Д. Фаріон, М. Г. Чумаченко та інші. 

Управлінський аналіз покликаний перетворити економічну та неекономічну інформацію в придатну для прийняття рішення. Логічна обробка, вивчення, узагальнення фактів, їх систематизація, висновки, пропозиції, пошук резервів – все це завдання управлінського аналізу, який покликаний забезпечити обгрунтованість управлінського рішення і підвищити його ефективність.

На думку Г.В. Савицької, управлінський аналіз проводять всі служби підприємства з метою отримання інформації, необхідної для планування, контролю та прийняття оптимальних управлінських рішень, розроблення стратегії і тактики з питань фінансової політики, маркетингової діяльності, вдосконалення техніки, технології і організації виробництва. Він носить оперативний характер, його результати – комерційна таємниця [4, с. 35].

Більшість вчених трактують цей вид аналізу як аналіз, результати якого використовуються керівництвом всередині підприємства для прийняття управлінських рішень. 

Дослідивши різні підходи до сутності поняття «управлінський» аналіз, можна виділити такі ознаки управлінського аналізу:

• орієнтація на внутрішнє споживання;

• використання релевантної непублічної інформації;

• перспективна спрямованість результатів аналізу;

• основа для прийняття управлінських рішень;

• конфіденційний характер;

• оперативність;

• галузева орієнтація.

Вважаємо, що ефективність проведення управлінського аналізу багато в чому залежить від того, наскільки управлінський облік адаптований до реальних потреб підприємства. 

Отже, управлінський аналіз як функція керуючої системи включає оцінку внутрішніх і зовнішніх факторів ситуації, загальних тенденцій розвитку економічних процесів, можливих резервів підвищення ефективності виробництва; передбачає оцінку ступеня напруженості і виконання плану по всіх видах показників, вивчення ходу оперативного виконання плану, збурюючих причин, шляхів їх усунення.

Управлінський аналіз, спираючись на дані обліку, становить базу обґрунтованого планування та завершує виконання плану і йде в ході його оперативного здійснення.

Література:

1. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 c.

2. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній Г. Економічний аналіз : навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 487с.

3. Гайдаєнко О.М., Шевчук Н.С. Управлінський аналіз: навч. посібник.Одеса, 2015. 151 с.

4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник. Київ : Знання, 2007. 668 с. 

 Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення