1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

23.09.2022 13:55

ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ ФАКТОРИЗАЦІЇ ДЛЯ КВАНТОВОГО ТА КЛАСИЧНОГО КОМП’ЮТЕРІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лучинська Тетяна Степанівна, студентка 2 курсу магістратури, кафедра програмування, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

23.09.2022 14:09

ПОБУДОВА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Малик Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Літвінчук Юлія Анатоліївна, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці

Відкрити тези доповіді »

19.08.2022 12:56

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РУХОМ «S-BOTS» - SYSTEMS ЗА ДОПОМОГОЮ СУПРОВОДЖУЮЧОГО DRONE

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Негрей Артем Юрійович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

22.09.2022 18:49

АНАЛІЗ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Орловський Владислав Олександрович, студент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

09.08.2022 21:08

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Островський Олександр Тарасович, студент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Відкрити тези доповіді »

23.09.2022 21:53

ФІЛЬТРУВАННЯ ВИМІРЮВАНИХ ПАРАМЕТРІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ НАФТИ ПРИ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСАХ У НАФТОПРОВОДІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Паращак Олексій Миколайович, кандидат технічних наук, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

14.09.2022 19:44

ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЧИННИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Пилипишин Максим Олегович, здобувач вищої освіти хіміко-біологічного факультету, Тернопільський Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

26.08.2022 15:03

THE ROLE OF TRUST IN INFORMATION TECHNOLOGY AND SYSTEMS

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Романюк Андрій Миколайович, студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

26.08.2022 15:33

IMPACT OF ICT IN OIL AND GAS EXPLORATION

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Романюк Андрій Миколайович, студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

16.09.2022 14:00

НАВАНТАЖУВАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Точ Ростислав Володимирович, студент, кафедра програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

21.09.2022 13:23

РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ВІДСТЕЖУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Філик Руслан Васильович, студент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

21.09.2022 15:09

МОДЕЛЮВАННЯ БІМАТРИЧНОЇ ГРИ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Фракянц Сергій Едуардович, магістр, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

21.09.2022 15:36

ОГЛЯД НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АРХІТЕКТУРИ ВЛАСНОГО НАВІГАЦІЙНОГО РІШЕННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Хапченко Олександр Вікторович, аспірант кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

19.08.2022 12:50

МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МОДУЛЬНИМИ «S-BOTS»

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Чернов Богдан Дмитрійович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

24.09.2022 15:22

ПРЯМА ЗАДАЧА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ МАРКОВИЦЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Шинкаренко В. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри статистики та ММЕ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса; Шинкаренко Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса; Орлов Є.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри статистики та ММЕ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81)

Термін подання матеріалів

11 жовтня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79)
06-07-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80)
19-09-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81)
11-10-2023