1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

06.02.2023 23:12

ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Климович Юлія Юріївна, викладач, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 17:25

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Корбан Юрій Вікторович, викладач, Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», відділення «Живопис», м. Одеса; Корбан Ганна Володимирівна, викладач, Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», відділення «Живопис», м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

02.02.2023 14:51

АСИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ З МНОЖИННИМ ДЕПО ТА РІЗНОРІДНИМ ПАРКОМ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кравець Владислав Євгенович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

06.02.2023 22:05

МЕТОДИ ГЕЙМІФІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мар’їна Олена Юріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри цифрових комунікацій та інформаційних досліджень, Харківська державна академія культури, м. Харків, Україна; Мар’їн Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

Відкрити тези доповіді »

06.02.2023 16:42

ОСВІТНЯ РОБОТОТЕХНІКА ЯК КОРЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ ПРИ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Матвієнко Юрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава; Зайцев Сергій Володимирович, директор, КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради», м. Полтава

Відкрити тези доповіді »

02.02.2023 14:46

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДА МУЛЬТИКОЛОНІАЛЬНОЇ МУРАШИНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Негрей Артем Юрійович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

06.02.2023 17:52

ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМИ ПАРЕТО В ПРОГРАМІ EXCEL ДЛЯ СКЛАДАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ АУДИТОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Паращак Олексій Миколайович, кандидат технічних наук, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

07.02.2023 01:12

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Пеня Олександр Романович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Відкрити тези доповіді »

05.02.2023 17:09

ДОСЛІДЖЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ WI-FI ТА WIMAX МЕРЕЖ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Полотай Орест Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів; Зюзін Анатолій Володимирович, здобувач вищої освіти, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

07.02.2023 02:02

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Романюк Павло, Senior Programmer/Developer, Capgemini America Inc.

Відкрити тези доповіді »

07.02.2023 00:04

СИСТЕМА РОЗГОРТАННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙНОСТІ ЗАСТОСУНКІВ В ХМАРНИХ СЕРВІСАХ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Савчук Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, с.н.с., Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Багнюк Юрій Іванович, студент, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Відкрити тези доповіді »

06.01.2023 13:17

ПРОБЛЕМА ЗАСВОЄННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ТЕОРЕТИЧНОЇ БАЗИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ І СПОСОБИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Соботник Діана Любомирівна, студентка 6-го курсу медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету; Соботник Едуард Любомирович, магістр інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Бандура Вікторія Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

27.01.2023 12:43

КОМП'ЮТЕРНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Соколюк Іван Вікторович, магістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

25.01.2023 17:00

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Соломаха Артем Григорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та процесу, Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

23.01.2023 17:04

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Супрун Майя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81)

Термін подання матеріалів

11 жовтня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79)
06-07-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80)
19-09-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81)
11-10-2023