ХЕДЖУВАННЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ХЕДЖУВАННЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ

05.09.2021 22:19

[2. Економічні науки]

Автор: Якимець Д.В., студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Ризик безпосередньо пов'язаний з веденням фермерського бізнесу. Невизначеність, породжена погодою, врожайністю, цінами, порушеннями договірних зобов’язань, державною політикою, світовими ринками та іншими факторами, що впливають на сільське господарство, може спричинити значні коливання у доходах фермерів. Управління ризиками є одним з ключових напрямів менеджменту та передбачає вивчення основних видів ризиків та вибір серед альтернатив, що можуть нести потенційну загрозу зменшення фінансової ефективності в умовах невизначеності. 

Сьогодні ризик розглядається як ймовірність настання певної події, результатом якої можуть бути втрати очікуваної економічної (фінансової) користі або прямі збитки, а ймовірність настання негативних наслідків є кількісною мірою ризику [2, с. 13]. 

За результами соціологічного опитування основних учасників зернового ринку Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) коливання цін на зернові й сезонність врожаю є визначальними ризиками для українських аграріїв [1]. 

До ключових ризиків українського аграрного сектору, що зображені в табл.1, ми додали також зовнішні ризики: неочікувані зміни в державному регулюванні, воєнні конфлікти, торгові обмеження, логістичні «вузькі місця», що в результаті призводить до фінансових збитків учасників аграрного ринку. Як приклад, після анексії Криму та окупації територій на сході ми втратили кримські порти та частину сільськогосподарського виробництва. 
Ми вирішили сфокусувати свою увагу на цінових ризиках, які вважаємо більш значущими в умовах високого впливу цінової волатильності на фінансові результати суб’єктів аграрного ринку. 

Хеджування є одним з найефективніших механізмів управління ціновими ризиками у світовій практиці для стабілізації ринкової вартості бізнесу. Хеджування пов’язано з функціонуванням фінансових деривативів, що обертаються на строковому ринку. На міжнародному ринку зернових найпоширенішими видами деривативів є форвардні, ф’ючерсні контракти та опціони, а під базовими фінансовими інструментами розуміється не фізична поставка товару, а індекс відносно його ціни.

На рис. 1 ми розрахували умовну вартість опціону для українського зерна. В результаті розрахунків ми бачимо, що ціна річного опціону (кол) на зерно може становити 4,6$ за тонну, а ціна річного опціону (пут) на зерно – 3,6$ за тону. Водночас волатильність цін на зерно, за даними звіту Украгроконсалт, складає 12,6$[1]. Таким чином, бачимо, що вартість хеджування є дешевше, ніж ігнорування цінового ризику.
На жаль, в Україні відсутня торгівля ф’ючерсами та опціонами на аграрну продукцію, а це є основним фактором забезпечення прозорого ціноутворення на зернові. Причинами цього є недостатній розвиток державного регулювання фондового ринку, зокрема відсутність вітчизняної ліквідної біржі та кількості гравців, низький рівень обізнаності сільгоспвиробників щодо визначення деривативів, процесом їх фінансового обліку та податкових наслідків, а також щодо ризиків, пов’язаних з процесом хеджування.

Незважаючи на це, за результами соціологічного опитування основних учасників зернового ринку Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, як сільгоспвиробники, так і трейдери зазначили важливість бути обізнаними щодо цін, які склалися на ринку, особливо після збирання врожаю, коли, в результаті перевищення пропозиції над попитом, ціна на зерно мінімальна [1]. Це є своєрідним поштовхом для суб’єктів ринку до вивчення та практичного використання деривативів, що мінімізують цінові ризики. 

Висновки. Сучасний етап економічного розвитку фермерських господарств в нашій країні вимагає впровадження і застосування таких видів фінансових інструментів, як деривативи, які б могли забезпечити прозоре ціноутворення та захистили товаровиробника від можливих збитків. Суттєвий вплив на формування цін на сільськогосподарську продукцію мають сезонність, коливання обсягів виробництва, природно-кліматичні умови. Сукупна дія окреслених чинників значно підвищує цінові ризики для фермерських господарств. Невідповідність механізмів державного регулювання реальним потребам суб’єктів господарювання характерна й на зерновому ринку України

Для ефективного функціонування деривативів на зерновому ринку в Україні необхідно:

- удоконалити законодавчу базу щодо функціонування деривативів з визначенням термінів, обліку, оподаткування та відповідальності за порушення законодавства для суб’єктів зернового ринку;

- забезпечити необхідні умови для ефективної та безпечної діяльності біржі з достатнім рівнем ліквідності, що сприятиме нарощенню кількості учасників.

Таким чином, на державному рівні мають бути створенні відповідні заходи щодо активного впровадження деривативів.

Література:

1. Звіт USAID «Перспективи використання деривативів на зерновому ринку України»сектору», квітень 2020 р. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2020/04/Grain-Market-Research_27.4.2020.ukr_.pdf

2. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р.В. Пікус. — К. : Знання, 2010. — 598 с.

3. ERI's Black-Scholes Calculator. URL:https://www.erieri.com/blackscholes

4. The World Bank (2016), Agricultural Sector Risk Assessment: Methodological Guidance for Practitioners. URL:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23778/Agricultural0s0ce0for0practitioners.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Risk in Agriculture. URL:https://www.ers.usda.gov/topics/farm-practices-management/risk-management/risk-in-agriculture/#:~:text=The%20uncertainties%20inherent%20in%20weather,can%20result%20from%20such%20uncertainties.

6. USDA. Types of Risk Most Important to Producers. URL: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/40946/51060_aer774b.pdf?v=0

________________ 

Науковий керівник: Моташко Т.П., к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення