ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

08.02.2022 22:22

[2. Економічні науки]

Автор: Мунтян Б.В., магістрант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів


Однією з найважливіших складових податкової системи кожної держави є система оподаткування доходів фізичних осіб, яка зазвичай забезпечує значні надходження до бюджетів. Водночас головною характеристикою системи оподаткування доходів громадян має бути не стільки її фіскальна ефективність, як здатність стимулювати зростання заощаджень населення, які в подальшому слугують одним із джерел фінансування економіки країни. Також система оподаткування доходів громадян повинна бути потужним інструментом регулювання соціально-економічних процесів щодо подолання бідності та сприяння зайнятості.

Проблемам формування ефективної системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні присвячена велика кількість наукових праць. На особливу увагу заслуговують дослідження О. Грін, В. Кміть, О. Кириленко, А. Крисоватого, І. Приймак, В. Тропіної та інших. Попри значний вклад українських науковців у дослідженні цієї проблеми, актуальним залишається питання пошуку напрямів удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб як задля підвищення її фіскальної ефективності, стимулюючої ролі, так досягнення соціальної справедливості в оподаткуванні доходів населення України.

Відповідно до Податкового кодексу України [1] до системи оподаткування доходів фізичних осіб можемо віднести:

- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

- військовий збір;

- єдиний податок, який сплачують фізичні особи – підприємці.

Також до системи оподаткування доходів фізичних осіб можемо віднести єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), який згідно українського законодавства не входить до податкової системи та зараховується до фондів соціального страхування. Однак, за сутністю та механізмом справляння його можна вважати соціальним податком, який нараховується на доходи працюючого населення [2]. 

Аналізуючи фіскальну ефективність системи оподаткування доходів фізичних осіб, варто відмітити, що впродовж останніх п’яти років спостерігається поступове зростання частки ПДФО та військового збору у структурі доходів зведеного бюджету України з 18,3% у 2017 році до 21,4% у 2019 та 2020 роках. Водночас у 2021 році маємо незначне скорочення частки ПДФО у доходах на 0,4%, що зумовлено, на нашу думку, впливом пандемії COVID-19 на економіку України (рис.1). Адже мало місце скорочення кількості зайнятого населення, низка підприємств перебували у вимушеному простої, особливо сфера послуг, багато підприємців та підприємств припинили свою діяльність. Дещо стримати скорочення надходжень від ПДФО та військового збору вдалося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, що відбувається в рамках політики легалізації доходів громадян. Так, мінімальна заробітна плата тільки у 2021 році зросла з 6000 грн до 6500 грн, а у 2017 році її розмір складав лише 3200 грн. 

Також спостерігаємо поступове зростання надходження єдиного податку від фізичних осіб попри значний вплив пандемії COVID-19 на діяльність малого бізнесу (рис.1). Збільшення надходжень значної мірою також пов’язане зі зростанням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, від яких залежить розмір єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої та другої груп [1].

Функціонування системи оподаткування доходів населення в Україні пов’язана з низкою проблем, серед яких: недосконалість законодавства, зокрема, щодо призначення податкової пільги; відсутність прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб; високий рівень корупції; низький рівень фінансової грамотності та податкової культури населення; значні обсяги ухилення від сплати податків в Україні.

*Попередні дані


Рис.1. Динаміка та структура надходжень податків на доходи фізичних осіб в Україні та їхня частка в доходах зведеного бюджету України


Джерело: складено за звітністю Державної казначейської служби України [2]


В рамках боротьби з ухиленням від сплати податків Міністерство фінансів України разом з Державною податковою службою України підготували законопроект, який запровадить механізм оподаткування тих доходів українців, джерела походження яких вони не зможуть пояснити. Відтак податківці отримають можливість застосовувати непрямі методи контролю, а об’єктом оподаткування можуть стати витрати, походження яких українці не зможуть підтвердити. Однак, відкритим залишається питання чи отримає цей проєкт підтримку у депутатів [4].


З огляду на недоліки системи оподаткування доходів громадян в Україні, вважаємо, що в нинішніх умовах важливо проводити послідовну та грамотну політику, яка повинна передбачати: підвищення податкової культури населення через кампанію в засобах масової інформації; застосування прогресивної шкали оподаткування зі помірними ставками від 5% до 25%, що дасть змогу зменшити податкове навантаження на платників, які мають низький та середній рівні статку, та з часом підвищити його для платників, які мають високий рівень, що збільшить надходження до національного бюджету країни; вдосконалення пільгової політики щодо сплати ПДФО шляхом впровадження неоподаткованого мінімуму на рівні мінімальної заробітної плати; розроблення механізму стягнення податків з інших доходів громадян, наприклад запровадження податку на розкіш тощо [4].


Заходи щодо вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні повинні бути науково обґрунтованими і при цьому треба відмовитись від суто фіскального підходу, який може забезпечити тільки короткострокове збільшення доходів зведеного бюджету, опиратись на регулюючу та стимулюючу функцію податків, що сприятиме розвитку економіки в цілому та малого бізнесу зокрема.


Література:


1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17 


2. Приймак І.І. Блага Н.В. Соціальні аспекти системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Соціально-правові студії. 2018. Випуск 1. С. 72-79. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1627


3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu


4. Вінокуров Я. Приготуйте гаманці: як українці доплачуватимуть податки з сумнівних доходів. Економічна правда. 13 серпня 2021 URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/13/676872/ 


5. Кміть В.М., Грабельський Б.Б. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 6 (17). С.547-542. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/96.pdf

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення