МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

10.02.2022 14:54

[2. Економічні науки]

Автор: Самойленко А.О., к.е.н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Хрулькова К.А., студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара


Персонал готельного підприємства являє собою найважливішу складову кінцевого продукту і, як результат, якість обслуговування в підприємствах готельного бізнесу залежить від кваліфікованості та вмотивованості самих працівників. Таким чином, мотивація співробітників – найважливіший інструмент підвищення продуктивності праці, адже без неї неможливо забезпечити зростання конкурентоспроможності компанії [1].

Мотивація є головним фактором, який впливає на ефективність організації. Враховуючи той факт, що в наш час співробітники готелю є основною складовою успіху готельного підприємства – їх необхідно правильно та в достатній мірі вміти мотивувати. Організаціям в сфері послуг потрібно приділяти особливу увагу на якість роботи персоналу, тобто необхідно ефективно навчати своїх співробітників якісно працювати та постійно підтримувати та підвищувати їх кваліфікацію. Оскільки якісна робота персоналу веде до задоволення запитів споживачів та їх гарній оцінці готельному підприємству, а це означає, що гість буде повертатися до готелю та рекомендувати його своїм знайомим та родичам.

У готельних підприємствах значна частина робіт потребує високої мотивації, тоді старання і характер особистості співробітника насправді мають величезне значення. В інтересах готельного підприємства є дуже важливим мотивація співробітників для того, щоб вони діяли ще краще і більш ініціативніше, з найкращою якістю [2]. Мотивація робочої діяльності персоналу готельного комплексу містить в собі матеріальні і нематеріальні аспекти, які базуються в цілеспрямованому створенні ще більшої мотивації роботи і підвищення її якості.

Зрозуміло, що головною мотивацією для більшості співробітників підприємства є заробітна плата і розуміючи це готельне підприємство повинне виставляти конкурентну заробітну плату для того, щоб стимулювати своїх співробітників до якісної роботи.

Проте в наш час керівники та робітники все більше схиляються до того, що хоч і матеріальна мотивація є дуже привабливою та важливою частиною стимулювання, але нематеріальна мотивація є все більш заохочувальною та приємною з психологічно-емоціональної позиції людини. Та саме їй необхідно приділяти основну увагу при виборі вектору для мотивації співробітників та все одно не забувати про рівновагу цих складових мотивації.

Для керівників рекомендовано усвідомлювати схему мотиваційного процесу та впроваджувати його на своєму підприємстві з метою підвищення якості діяльності в організації мотивації своїх підлеглих. Можлива схема такого мотиваційного процесу представлена нижче (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема стадій мотиваційного процесу

*Розроблено автором

1. Виникнення потреби: фізіологічної, психологічної чи соціальної;

2. Пошук шляхів задоволення виниклої потреби;

3. Формування завдань (напрямків) діяльності. Людина розуміє для себе: що їй необхідно, якими засобами вона буде це виконувати, чого хоче досягти та що знайти, для того щоб задовольнити виниклу потребу;

4. Процес діяльності;

5. Отримання винагороди за виконану діяльність;

6. Повне чи часткове досягнення мети або невдача.

Перераховані етапи описують стадії мотиваційного процесу, які проходить співробітник у процесі своєї праці та повинен розуміти керівник.

Співробітники, як правило, відчувають мотивацію, коли вони беруть участь в ефективному стратегічному внеску для досягнення цілей підприємства (організації). Тому працівники з хорошою мотивацією зобов’язані впливати на ефективність організації для досягнення її цілей. Для того, щоб повноцінно та якісно оцінити дієвість мотиваційних заходів на діяльності співробітників готельному підприємству необхідно проводити атестаційні заходи та анкетування співробітників, а також бесіди з керівниками по результатам цих заходів [3]. 

У практиці управління персоналом підприємств готельного бізнесу важливо врахувати, що структура потреб у нашому суспільстві, так само як і основні чинники діяльності, через кризовий стан суспільства мають низку особливостей (незадоволення в більшої частини первинних потреб, але водночас і здатність людей працювати без оплати праці, ґрунтуючись або на вторинних потребах або на звичці, тощо). Тому, застосовуючи будь-які методи мотивації на підприємствах готельного бізнесу, необхідно аналізувати особливості конкретних людей, груп людей, до яких застосовується мотивація, підстроювати їх під конкретну ситуацію й характеристики трудового колективу й, виходячи з цього, обирати необхідний метод мотивації.

Література:

1. Самойленко А.О., Хрулькова К.А. Креативність людського капіталу в готельній індустрії. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). N 3. с. 19 – 24.

2. Булгакова А.К. Сучасні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства // Комунальне господарство міст. 2012. №102. 494-498 с. 

3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Підручник. К.: Кондор, 2009. 408 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення