ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

02.06.2023 07:22

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гамолко Єлизавета Василівна, студент, Поліський національний університет, Житомир; Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет, Житомир


ORCID: 0000-0003-1984-8477 Oleksandr Opalov

Актуальність стратегії та стратегічного управління готельним комплексом неможливо переоцінити в сучасній конкурентній індустрії гостинності. Вона дозволяє узгоджувати діяльність за потребами клієнтів, оптимізувати ресурси, використовувати технології та інновації, формувати позитивну культуру праці та демонструвати соціальну відповідальність. При виокремленні основних чинників формування стратегії управління готельним комплексом варто враховувати особливості складових стратегічного управління готельним комплексом, а це насамперед: гостинність та невідчутність готельної послуги; нематеріальних характер; нерівномірний попит; невіддільність від джерел надання таких послуг; високий рівень мінливості готельно-ресторанних послуг тощо. 

Згідно з аналізом наукової літератури, найбільш важливими чинниками, що впливають на успіх бізнес-моделі в готельному бізнесі є стратегії розвитку індустрії гостинності: інновації, персонал, ринок, лояльність клієнтів, ціннісна пропозиція, антикризове управління тощо [1; 2; 4]. Так, завдяки інноваціям готельні комплекси та готелі можуть покращити якість продукції та послуг, зменшити витрати, задовольнити мінливі потреби клієнтів, підвищити прибуток і отримати перевагу в конкурентній боротьбі, краще задовольняти мінливі потреби клієнтів, збільшити прибуток, отримати конкурентну перевагу. 

Серед чинників розробки стратегії управління готельним господарством слід виділити наступні:

1.Висококваліфікований персонал та культура – готелі повинні мати висококваліфікованих та мотивованих працівників, які діляться цінностями та культурою готелю. Вони можуть пропонувати ідеї для покращення якості послуг та залучення нових клієнтів; можуть розробляти та впроваджувати системи управління ресурсами, що знижує витрати та збільшує прибуток.

2.Управління взаємовідносинами з клієнтами (лояльність клієнтів) – в індустрії гостинності, на відміну від інших галузей, особлива увага має бути приділена клієнтам. Успіх підприємств готельного бізнесу значною мірою залежить від клієнтів та їхніх потреб. Разом з тим, готелі повинні створювати досвід, який забезпечує лояльність клієнтів, щоб зберегти поточних та залучити нових. Готелям необхідно створити чітке позиціонування бренду, включаючи унікальні торгові пропозиції, айдентику бренду та пропозицію споживчої цінності. 

3.Ринок та конкуренція – цей фактор може допомогти готелю з'ясувати і зрозуміти ставлення клієнтів до послуг, які вони надають, щоб виявити можливості для розвитку послуг гостинності в майбутньому. Готелі повинні відстежувати ринкові тенденції та проводити маркетингові дослідження, щоб визначити можливості та адаптувати свої стратегії до потреб клієнтів [4].

4.Ціннісна пропозиція – цей фактор повинен зосереджуватися на потребах клієнтів і включати елементи перерахованих вище факторів. Більше того, унікальна та додана цінність пропозиції, що пропонується готелем та відповідає потребам клієнтів, вирізняє його серед інших подібних конкурентів. 

5.Сталий розвиток та екологічні фактори. Підвищення обізнаності щодо сталого розвитку та екологічних проблем впливає на стратегії управління готелями. Готелі впроваджують екологічні практики, такі як енерго- та водозбереження, утилізація відходів та зелена сертифікація, щоб відповідати очікуванням клієнтів, дотримуватися нормативних вимог та посилити свою корпоративну соціальну відповідальність [3, с. 28].

6.Антикризове безпекове управління. Готелі вразливі до різних кризових ситуацій, таких як стихійні лиха, інциденти з безпекою, надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я та репутаційні кризи. Ефективні стратегії антикризового управління, включаючи оцінку ризиків, планування на випадок надзвичайних ситуацій і комунікаційні плани, мають вирішальне значення для зменшення ризиків, забезпечення безпеки гостей і захисту репутації готелю. 

Умови війни є значним чинником в побудові стратегічного управління, що повинно спрямовуватись на розробку стратегії за умов кризових явищ та враховувати чинники їх подолання на основі реактивного, проактивного та контекстуального підходів. Система стратегічного управління кризою є сукупністю дій та заходів з відповідним комплексом планових дій, які розробляються для допомоги підприємству, в нашому випадку готельному комплексу, впоратись з тим чи іншим раптовим кризовим явищем в напрямі зниження рівня негативного впливу, шкоди бізнесу [2, с.99]. 

Таким чином, на сьогодні різноманітні чинники впливають на формування стратегії управління готельним комплексно, і тут дуже важлива інтуїція передбачення виникнення цих нових потреб, тобто те, чим повинні володіти сучасні готельні комплекси й важливо врахувати їх в структурі системи стратегічного управління. 

Література:

1. Балджи М. Д. Факторальні складові розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу: монографія; Одес. нац. мор. ун-т. Київ : Гуляєва В. М., 2021. 269 с. 

2. Шашина М. В., Мосійчук Д.О. Управління плануванням стратегічного менеджменту на рівні підприємства в умовах економіки війни. Economic synergy. 2021. Iss. 4. С. 92-103.

3. Шелеметьєва Т. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства запорізького регіону у контексті формування стратегії. Вісник економічної науки України. 2020. №1. С.27-34. 

4. Tanwar R. Porter's Generic Competitive Strategies. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) 2013. Vol. 15, Issue 1, 11-17. https://doi.org/10.9790/487x-1511117 (Accessed 14.05.2023).

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення