ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПАРАДИГМІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПАРАДИГМІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

25.05.2023 09:18

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Киналь Анна Юріївна, кандидат педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця; Лаврененко Дар'я Іллівна, студентка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця


ORCID: 0000-0002-1315-8283 Анна Киналь

В умовах інформатизації суспільства, стрімкого розвитку технологій та всесвітньої пандемії COVID19, онлайн-навчання набуває все більшої популярності. Особливо актуальним є зазначений підхід до організації навчання іноземних мов, тому що доступ до різноманітних цифрових ресурсів, можливості спілкування з волонтерами та носіями мови з усього світу може не лише забезпечити ефективність освітнього процесу, але й значно підвищити мотивацію учнів до вивчення англійської мови. Однак проведення онлайн-уроків та організація онлайн-комунікації мають особливості та виклики, зокрема у старшій школі, тому що на даному етапі навчання формуються стійкі знання іноземної мови. Саме тому особливості організації іншомовної комунікації учнів старшої школи в умовах онлайн-навчання є актуальною темою для дослідження та аналізу.

Вивчення іноземних мов є складним багатоаспектним процесом, що передбачає врахування індивідуальних, психологічних особливостей кожного учасника освітнього процесу, так як кожен учень має власний темп, стиль навчання та особливості сприйняття інформації. Незважаючи на те, що онлайн-навчання не може повноцінно замінити живе спілкування в аудиторії, дослідження сучасних науковців підтверджують ефективність використання онлайн-технологій у навчанні іншомовної комунікації у школі (Р. Гуревич, М. Кадемія, А. Коломієць, А. Киналь,  Н. Хамська, Я. Шведова) [1]. 

Онлайн-уроки з англійської мови можна організовувати за допомогою різних платформ (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Discord і Skype), робота з якими дозволяє застосовувати відеолекції, аудіозаписи, системи інтерактивних вправ та  проведення дискусій у віртуальному класі, сесійних залах. Окрім того,  під час освітньої взаємодії на зазначених платформах старшокласники можуть  отримати доступ до цифрових ресурсів (підручники, відео та аудіофайли, різноманітні ігри, квізи) [2], що забезпечує швидку взаємодію та продуктивний зворотній зв‘язок між учасниками освітнього процесу; використання автентичних англомовних матеріалів (текстів для аудіювання, відеофільмів, мульфільмів мовою оригіналу, роликів із соціальних мереж тощо); живу комунікацію з носіями мови за допомогою спеціалізованих сайтів; вивчення нових лексичних одиниць на базі мобільних застосунків тощо. 

Незважаючи на очевидні переваги, онлайн-навчання має ряд недоліків: відсутність взаємодії віч-на-віч між вчителем та учнями, що може мати негативний вплив на забезпечення індивідуальних освітніх потреб учнів, а також демотивувати учнів; проблеми із забезпеченням дотримання принципів академічної доброчесності. 

Саме тому виникає необхідність у пошуках нових актуальних методів організації освітнього процесу у форматі онлайн таким чином, щоб забезпечити учнів можливістю практикувати навички говоріння та аудіювання за допомогою цифрових інструментів. Перспективними видаються майбутні дослідження нових тенденцій та напрямків організації онлайн-навчання з метою формування  іншомовної комунікативної компетентності учнів старших класів на уроках англійської мови.

Література

1.Шведова Я. Педагогічна взаємодія у діаді «викладач-студент» в умовах онлайн навчання. Освітологічний дискурс. 2021. Т. 34. №. 3. С. 111-129.

2.Kynal A. E-learning as a means of future specialist information competence formation. International Scientific Conference Innovative Economy: Proccesses, Strategies, Technologies: Conference Proceedings. Kielce, January 27, 2017. Kielce, 2017. P. 189-191.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення